دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱
اهم فعالیت ها :

✅اخبار روزانه و تحولات اقتصادی سوریه
✅مناقصات روزانه شرکت های خصوصی و دولتی سوریه
✅معرفی شهرک های صنعتی سوریه
✅معرفی فرصت های سرمایه گذاری در سوریه
✅تحقیقات وبررسی منابع طبیعی و معدنی سوریه
✅مطالعه وبررسی بازار سوریه
✅برقراری ارتباط بین تاجران سوریه و ایران
✅مشاوره در مورد ورود به بازار سوریه
✅معرفی انواع شرکت در سوریه
✅مشاوره در زمینه مقرارات صادرات و واردات سوریه
✅پاسخ دهی ، مشاوره و توضیح نکات مبهم مخاطبان در مورد سوریه
✅حضور فعال و تعاملی در رسانه های اجتماعی
✅حضور در رویدادهای شبکه صنعت و ایجاد روابط خوب با خریداران در سوریه
✅ارتباطات با تجار و شرکت های سوری که سبب می شود تا محصول و خدمات شما در کمترین زمان به بازار خود راه پیدا کند