از مجموع 48 میلیارد دلار صادرات ایران به 152 کشور دنیا ، سهم کشور سوریه 218 میلیون دلار بوده که در رتبه 20 صادراتی ایران قرار داشته است.
ادامه مطلب