بازاریابی خدمات و بازاریابی کالا کاملا متفاوت است. دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه این موارد را در کشور سوریه به شما مشاوره خواهد داد
ادامه مطلب