کد تعرفه کالا یا HS Code یک سیستم کد گذاری ، استاندارد سازی ، کنترل شناسایی و طبقه بندی بین المللی محصولات می باشد
ادامه مطلب