مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه طی سخنانی با بخش خصوصی به تشریح فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور سوریه پرداختند.
ادامه مطلب