لیست کالاهای صادراتی به سوریه ۹ ماهه اول سال ۹۹ – صادرات به سوریه

صادرات به سوریه از ایران طی سالهای اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است  که طی فعالیت های تبلیغاتی که از طرف دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی
و سایر جاها در این زمینه شده انتظار میرود نرخ صادرات به سوریه به مرور افزایش پیدا کند. تجار برای تجارت با سوریه و صادرات به سوریه نیازمند آمارهای تجاری و اقتصادی از روند و میزان صادرات به سوریه هستند، این آمار سبب کاهش ریسک تجاری و افزایش آگاهی از نیاز بازار سوریه برای صادرات میشود.

در این مقاله سعی شده، به بررسی :

  • نیازمندی بازار سوریه

  • میزان ارزش کل صادرات ایران به سوریه

  • لیست کالاهای صادراتی به سوریه

  • میزان صادرات در بازه های زمانی مختلف

  • مقایسه ی آمارهای صادرات در مبادی گمرکی متفاوت

و جزئیات دیگری که می تواند راهنمای صادرات به سوریه برای شما باشد، خواهیم پرداخت.

صادرات ایران به سوریه در ۹ماهه اول سال ۱۳۹۹ بر اساس آمار رسمی گمرک

بر اساس آماری که گمرک ایران منتشر کرده است، کل صادرات به سوریه از ایران در ۹ ماه اول ۱۳۹۹ به ارزش ۸۴ میلیون دلار بوده است. که این آمار کلی نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۸ که حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده است ۲۰درصد کاهش داشته است.

سال صادرات(از ایران)
نام کشور ارزش (دلار)
۱۳۹۸ سوریه ۱۱۵,۸۸۶,۵۰۰
۹ماهه اول ۱۳۹۹ سوریه ۸۵,۳۳۰,۵۲۴

 

میزان صادرات و واردات به تفکیک ماه

بر اساس آمار ماهانه نمودار زیر، میزان صادرات در اردیبهشت ماه ماه نسبت به سایر ماه ها بیشتر بوده است.

میزان صادرات به سوریه به تفکیک ماه

میزان صادرات به سوریه به تفکیک ماه

مقایسه میزان صادرات سوریه به واردات از سوریه به ایران در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

نام گمرک  وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۵۰,۶۷۵,۴۳۰ ۴,۴۷۱,۵۱۲
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ۱۹,۵۲۴,۰۰۰ ۲,۱۷۵,۱۰۹
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۲۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۰۵۶,۷۶۶
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۲۱,۸۲۵,۶۶۷ ۱,۹۰۳,۹۱۱
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۸۱۷,۷۶۴
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۲,۶۱۸
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۱۵,۶۰۳,۰۰۰ ۱,۳۸۳,۹۵۳
فرودگاه امام خمینی (ره) ۳۰ ۷۴,۰۵۲

نمودار مقایسه واردات از سوریه سال ۱۳۹۹ با ۱۳۹۸

 

مقایسه واردات از سوریه سال 1399 با 1398

مقایسه واردات از سوریه سال ۱۳۹۹ با ۱۳۹۸

در نمودار زیر نیز آمار مقایسه ای صادرات به سوریه در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درج شده است :

مقایسه صادرات به سوریه سال ۱۳۹۹ با ۱۳۹۸

تراز صادرات ایران به سوریه در سال ۹۹ به ۹۸ در حدود ۲۰میلیون دلار بوده است

مقایسه صادرات به سوریه سال 1399 با 1398

مقایسه صادرات به سوریه سال ۱۳۹۹ با ۱۳۹۸

طبق آماری که در ادامه در جدول میزان واردات از سوریه به تفکیک کالا نشان خواهیم داد :

بیشترین واردات از سوریه

واردات ایران از سوریه

بیشترین واردات از سوریه مربوط به “فسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینوکلسیک طبیعی وگل سفید فسفاته آسیاب شده” میباشد که ارزش دلاری این کالا به میزان ۱۵,۶۳۶,۹۸۵ میلیون دلار بوده است.

نام گمرک  وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
فرودگاه امام خمینی (ره) ۳۰ ۷۴,۰۵۲
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۸۱۷,۷۶۴
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۲۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۰۵۶,۷۶۶
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۲۱,۸۲۵,۶۶۷ ۱,۹۰۳,۹۱۱
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ۱۹,۵۲۴,۰۰۰ ۲,۱۷۵,۱۰۹
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۲,۶۱۸
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۱۵,۶۰۳,۰۰۰ ۱,۳۸۳,۹۵۳
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ۵۰,۶۷۵,۴۳۰ ۴,۴۷۱,۵۱۲

 

بیشترین صادرات به سوریه توسط ایران

بیشترین کالای صادر شده به سوریه از سوی ایران شیرخشک به میزان ۱۶,۵۲۵,۳۲۰ میلیون دلار به وزن ۶,۰۲۲,۷۱۱ کیلوگرم بوده است که به تنهایی حدود ۵.۳ درصد از کل صادرات ایران به سوریه را در بر میگیرد.این کالا در انواع :

  • شیر خشک صنعتی
  • شیرخشک اطفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمترکه میزان مواد چرب آن یک و نیم% و یا کمتر باشد
  • شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۱/۵ درصد وزنی نباشد

در زیر آمار دیگری از کالاهای صادراتی به سوریه لیست شده است :

نام کالای صادر شده به سوریه ارزش دلاری تعداد دفعات صادرات
شیر خشک صنعتی و شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمتر که میزان مواد چرب آن یک و نیم% و یا کمتر باشد ۱۶,۸۶۳,۷۹۸ ۳۳
سایر هادی های برقی بجز آن هایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند ۱۰,۹۴۸,۲۰۸ ۶
دارو و سایر مکمل های دارویی ۱۰,۷۳۸,۳۹۱ ۳۸
لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولاد ممزوج، با مقطع غیر مدور. ۷,۳۱۹,۰۰۰ ۲
مفتول ازمس تصفیه شده، که بزرگترین بُعد سطح مقطع عرضی آن بیش از۶میلیمترباشد. ۶,۹۲۴,۳۷۰ ۳
میله های آهنی یا فولادی، گرم نوردشده دارای دندانه، برآمدگی گودی یا بعد از نورد تاب داده شده، یا با تغییر شکل یافتگیهای حاصل از نورد ۴,۵۸۲,۴۶۰ ۱
خشکبار مانند : پسته ، خرما ،کشمش ۴,۵۱۲,۳۶۵ ۳۱
سایر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵

 

نمودار مقایسه کالاهای صادراتی به سوریه در ۹ماهه اول سال ۱۳۹۹ بر اساس میزان ارزش دلاری

 

بیشترین کالاهای صادر شده به سوریه

بیشترین کالاهای صادر شده به سوریه

به سوریه صادر شده است.این آمار نشان دهنده این است که این کالا ظرفیت بالایی برای تجارت با سوریه و سرمایه گذاری در سوریه دارد.هم از اینکه میتوان به صادرات به سوریه از آن استفاده کرد.و هم سرمایه گذاری در سوریه در بخش تولید این محصول.

 

لیست کالاهای صادراتی به سوریه

میزان صادرات به سوریه بر اساس اولویت میزان ارزش دلاری بصورت جدول تهیه شده است:

همچنین میتوانید از لینک زیر فایل اکسل اطلاعات زیر را دانلود کنید :

 

سال ماه نام گمرک  شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) میله های آهنی یافولادی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده، یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد ۱۱,۹۲۶,۷۰۰ ۴,۵۸۲,۴۶۰
۱۳۹۹ اردیبهشت فرودگاه امام خمینی (ره) لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غیرمدور. ۲۴۷,۹۰۰ ۳,۹۰۱,۲۴۰
۱۳۹۹ خرداد فرودگاه امام خمینی (ره) لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غیرمدور. ۱۸۰,۵۰۰ ۳,۴۱۸,۱۱۰
۱۳۹۹ اردیبهشت کاشان مفتول از مس تصفیه شده، که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن بیش از۶میلیمترباشد. ۴۹۹,۳۴۷ ۲,۷۴۹,۹۱۳
۱۳۹۹ اردیبهشت قزوین شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمترکه میزا ن مواد چرب ا ن یک و نیم% و یا کمتر باشد ۲۹۲,۵۲۲ ۲,۶۱۹,۶۸۱
۱۳۹۹ فروردبن غرب تهران شیر خشک صنعتی ۱,۲۶۲,۰۰۰ ۲,۵۲۴,۵۴۲
۱۳۹۹ شهریور کاشان مفتول ا زمس تصفیه شده، که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن بیش از۶میلیمترباشد. ۳۵۵,۴۳۰ ۲,۴۳۷,۵۰۶
۱۳۹۹ اردیبهشت یزد سایر هادی های برقی بجز آن هایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند ۵۷۰,۸۱۴ ۲,۲۸۳,۲۵۶
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده. ۶,۴۸۷,۵۷۰ ۲,۲۱۴,۱۹۵
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ۱ کربنات دی سدیم ۹,۴۴۳,۷۴۵ ۱,۹۰۰,۰۲۲
۱۳۹۹ خرداد یزد سایر هادی های برقی بجز آن هایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند ۴۶۹,۴۹۰ ۱,۸۷۷,۹۶۰
۱۳۹۹ خرداد قزوین شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمترکه میزا ن مواد چرب ا ن یک و نیم% و یا کمتر باشد ۲۱۵,۹۹۰ ۱,۸۴۸,۰۰۴
۱۳۹۹ مهر کاشان مفتول ا زمس تصفیه شده، که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن بیش از۶میلیمترباشد. ۲۴۵,۴۴۲ ۱,۷۳۶,۹۵۲
۱۳۹۹ خرداد فرودگاه امام خمینی (ره) سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند ۱,۷۵۹ ۱,۴۴۶,۳۶۹
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی کلیدهای اتوماتیک قطع مدار برای ولتاژ حداکثر ۱۰۰۰ ولت ۷۰,۵۰۲ ۱,۳۹۴,۴۵۳
۱۳۹۹ آذر یزد سایر هادی های برقی بجز آن هایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند ۳۵۶,۷۷۵ ۱,۳۳۱,۹۸۹
۱۳۹۹ اردیبهشت فرودگاه امام خمینی (ره) سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند ۳,۹۹۴ ۱,۲۴۸,۵۲۰
۱۳۹۹ تیر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند ۲,۵۱۶ ۱,۱۲۱,۳۰۶
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی سهلان مغز پسته تازه یا خشک ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۳۹۹ فروردبن قزوین شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمترکه میزا ن مواد چرب ا ن یک و نیم% و یا کمتر باشد ۱۲۲,۱۱۲ ۱,۰۷۵,۸۵۴
۱۳۹۹ مهر قزوین شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمترکه میزا ن مواد چرب ا ن یک و نیم% و یا کمتر باشد ۲۶۳,۳۷۶ ۱,۰۶۸,۲۴۱
۱۳۹۹ اردیبهشت غرب تهران شیر خشک صنعتی ۴۸۴,۰۰۰ ۹۵۷,۵۰۰
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروها به استثنای دارای تولید داخلی مشابه غیر مذکور در جای دیگر  ۲,۶۴۰ ۹۱۶,۲۳۷
۱۳۹۹ مرداد فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروها به استثنای دارای تولید داخلی مشابه غیر مذکور در جای دیگر  ۴۹۴ ۸۴۸,۱۳۹
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی نوشهر شیر خشک صنعتی ۴۰۵,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
۱۳۹۹ مرداد فرودگاه امام خمینی (ره)   ۵۱۸ ۷۵۸,۶۴۲
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره)   ۶۸۲ ۶۸۶,۸۲۰
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر ترکیبات آلی غیر مذکور در جای دیگر ۵۸ ۶۶۷,۸۹۹
۱۳۹۹ آبان یزد سایر هادی های برقی بجز آن هایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند ۱۷۴,۱۷۳ ۶۲۶,۲۳۲
۱۳۹۹ اردیبهشت غرب تهران شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۶۱,۲۱۳ ۵۹۱,۰۳۱
۱۳۹۹ مرداد فرودگاه امام خمینی (ره) سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند ۶,۷۴۳ ۵۳۶,۷۳۸
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی نوشهر شیر خشک صنعتی ۲۴۷,۵۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروهای غیر مذکور غیر ازخرده فروشی که تولید داخلی ندارند غیر مذکور ۳۲ ۴۸۲,۳۷۴
۱۳۹۹ فروردبن غرب تهران نیترا ت آمونیوم انفجاری ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۴۵۵,۴۰۰
۱۳۹۹ آذر بناب انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۲۵۵,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰
۱۳۹۹ آبان قزوین شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمترکه میزا ن مواد چرب ا ن یک و نیم% و یا کمتر باشد ۱۰۱,۲۵۱ ۴۰۲,۰۹۵
۱۳۹۹ تیر یزد سایر هادی های برقی بجز آن هایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند ۱۷۳,۷۳۶ ۳۸۲,۲۱۹
۱۳۹۹ مرداد غرب تهران شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۱/۵ درصد وزنی نباشد غیر از مذکور در جای دیگر ۲۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
۱۳۹۹ آبان اصفهان شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۱/۵ درصد وزنی نباشد غیر از مذکور در جای دیگر ۲۵۵,۰۰۰ ۳۶۷,۲۰۰
۱۳۹۹ آبان بناب انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۲۲۹,۰۰۰ ۳۶۵,۵۶۴
۱۳۹۹ تیر فرودگاه امام خمینی (ره) سایرداروهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یا محصولات ۲۹۳۷ فاقد انتی بیوتیک غیر مذکور ۲۰۵ ۳۶۳,۲۹۰
۱۳۹۹ فروردبن غرب تهران شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۴۵,۱۰۰ ۳۶۰,۸۰۰
۱۳۹۹ مهر اصفهان شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۱/۵ درصد وزنی نباشد غیر از مذکور در جای دیگر ۲۳۶,۰۰۰ ۳۶۰,۳۴۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی نوشهر شیر خشک صنعتی ۱۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت فرودگاه امام خمینی (ره) سایرداروهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یا محصولات ۲۹۳۷ فاقد انتی بیوتیک غیر مذکور ۳۷۲ ۳۴۴,۴۴۳
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مغز پسته تازه یا خشک ۲۵,۰۰۰ ۳۳۱,۳۸۱
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره)   ۶۷ ۳۲۶,۳۳۷
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی فرآورده ها و کنسروهای  ماهیها(باستثنای  قیمه  شده ) که  در جای  دیگری  مذکور نباشند ۴۹۶,۴۲۴ ۳۱۲,۰۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی پالتو، نیم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکی، بادگیر، همانند مردانه یا پسرا نه، کشباف یاقلاب باف ا زسایر مواد نسجی با استثنای اشیاء مشمول شماره ۶۱۰۳

۳۳۷,۰۹۰ ۳۱۰,۰۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت اصفهان شیر خشک صنعتی ۱۶۲,۵۰۰ ۳۰۶,۷۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی هیدرو کسیدسدیم (سود سوزآور)، جامد ۱,۲۵۳,۳۱۰ ۳۰۲,۵۶۴
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۶۱,۹۰۶ ۲۹۹,۰۹۳
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی پیام سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه  ۹۷۲ ۲۹۸,۶۵۶
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شیراز شیر خشک صنعتی ۱۵۳,۰۰۰ ۲۸۳,۰۵۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی سیرجان مغز پسته تازه یا خشک ۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۴۹۲
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی سیرجان پسته ها با پوست تازه یا خشک ۲۵,۰۰۰ ۲۷۴,۲۷۰
۱۳۹۹ مرداد یزد سایر هادی های برقی بجز آن هایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند ۱۲۳,۶۷۹ ۲۷۲,۰۹۴
۱۳۹۹ تیر تبریز شیر خشک صنعتی ۱۵۰,۰۰۰ ۲۷۰,۱۴۳
۱۳۹۹ مهر تبریز مغز پسته تازه یا خشک ۲۵,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۱۳۹۹ خرداد اینچه برون شیر خشک صنعتی ۱۴۵,۰۰۰ ۲۶۸,۲۵۰
۱۳۹۹ فروردبن اهواز مخمرهای فعال (زنده) ۲۰۵,۳۴۰ ۲۶۶,۹۴۲
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر سرامیک های تمام کاری (جلا دادن) بجز نقاشی شده و معرق ۶۴۲,۷۴۰ ۲۶۴,۰۰۰
۱۳۹۹ شهریور اصفهان شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۱/۵ درصد وزنی نباشد غیر از مذکور در جای دیگر ۱۵۴,۰۰۰ ۲۶۰,۵۵۳
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی رب گوجه فرنگی ۱,۰۶۳,۹۰۴ ۲۴۱,۷۵۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شیراز شیرخشک صنعتی ۱۳۰,۰۰۰ ۲۴۰,۵۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت تبریز شیر خشک صنعتی ۱۲۵,۰۰۰ ۲۳۱,۲۵۰
۱۳۹۹ خرداد مشهد شیر خشک صنعتی ۱۲۵,۰۰۰ ۲۳۱,۲۵۰
۱۳۹۹ تیر مشهد شیر خشک صنعتی ۱۲۵,۰۰۰ ۲۳۱,۲۵۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر به غیر از انواع حاوی تخم مرغ ۷۴۵,۴۱۸ ۲۲۹,۸۱۱
۱۳۹۹ آبان تبریز مغز پسته تازه یا خشک ۲۱,۰۰۰ ۲۲۶,۸۰۰
۱۳۹۹ آذر بازرگان سیب، تازه ۶۹۵,۰۵۰ ۲۲۱,۷۲۵
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروهای غیر مذکور غیر ازخرده فروشی که تولید داخلی ندارند غیر مذکور ۱۹ ۲۱۸,۰۱۵
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۴۹,۲۶۰ ۲۱۵,۰۵۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهی ها ۸۴۳,۲۴۱ ۲۱۲,۵۰۰
۱۳۹۹ تیر قزوین شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمترکه میزا ن مواد چرب ا ن یک و نیم% و یا کمتر باشد ۴۸,۹۶۰ ۲۱۰,۴۴۰
۱۳۹۹ تیر اصفهان شیر خشک صنعتی ۱۰۴,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰
۱۳۹۹ تیر اصفهان الکیل بنزن خطی (LAB)

۱۹۹,۹۳۰ ۲۰۳,۳۲۹
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۴۷,۳۹۱ ۱۹۹,۸۵۳
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی پالتو، نیم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکی، بادگیر، همانند مردانه یا پسرا نه، کشباف یاقلاب باف ا زسایر مواد نسجی با استثنای اشیاء مشمول شماره ۶۱۰۳

۹۴,۴۰۰ ۱۹۹,۵۰۰
۱۳۹۹ آبان تبریز خرما شاهانی تازه یا خشک کرده  ۱۸۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General ۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۲۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی   ۱۰۳,۹۴۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۳۹۹ آبان همدان شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۲۴,۰۰۰ ۱۹۴,۷۶۱
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آن ها ۴۷۱,۲۴۶ ۱۹۳,۶۵۵
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سیم برای سیم پیچی (غیر ازنوع مسی) ۲۸۴,۱۷۶ ۱۹۰,۰۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مغز پسته تازه یا خشک ۱۷,۳۵۰ ۱۸۷,۳۸۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۲۳,۳۰۰ ۱۸۶,۴۰۰
۱۳۹۹ مهر غرب تهران شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۱/۵ درصد وزنی نباشد غیر از مذکور در جای دیگر ۱۱۵,۰۰۰ ۱۸۶,۱۰۰
۱۳۹۹ تیر غرب تهران شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۳۹,۸۰۰ ۱۸۱,۵۵۰
۱۳۹۹ مرداد غرب تهران شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۲۲,۴۵۰ ۱۷۹,۶۰۰
۱۳۹۹ مهر قزوین فرآورده ها برای تغذیه کودکان، که برای خرده فروشی بسته بندی شده باشد، از آرد و غیره ۵۹,۱۳۶ ۱۷۸,۷۳۸
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره)   ۳۹۰ ۱۷۸,۰۷۰
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر ۲۷,۲۱۴ ۱۷۵,۰۳۹
۱۳۹۹ مهر تبریز اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۵۵,۸۰۰ ۱۶۷,۴۰۰
۱۳۹۹ تیر غرب تهران الکیل بنزن سولفونه

۱۷۶,۰۰۰ ۱۶۱,۹۲۰
۱۳۹۹ خرداد قزوین فرآورده ها برای تغذیه کودکان، که برای خرده فروشی بسته بندی شده باشد، از آرد و غیره ۵۸,۰۶۱ ۱۵۹,۴۱۵
۱۳۹۹ اردیبهشت زنجان پلیمرهای پروپیلن BOPPچاپ شده

Bi oriented poly prolylene

۶۳,۲۵۹ ۱۵۸,۱۴۸
۱۳۹۹ مرداد فرودگاه امام خمینی (ره) سایر ترکیبات آلی غیر مذکور در جای دیگر ۱۰۶ ۱۵۵,۵۶۳
۱۳۹۹ آذر منطقه آزاد تجاری انزلی   ۲,۱۹۸ ۱۴۸,۸۰۲
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی نوشهر محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۴۰۱,۰۰۰ ۱۴۸,۱۶۹
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) ۹۴% یا بیشتر ۱۴۸,۵۰۰ ۱۴۶,۲۷۲
۱۳۹۹ مرداد اصفهان شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۱/۵ درصد وزنی نباشد غیر از مذکور در جای دیگر ۷۹,۰۰۰ ۱۴۶,۱۵۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از ۹۴% ۱۲۳,۷۵۰ ۱۴۴,۱۶۹
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر اجزاء و قطعات شیر و وسایل همانند به جز ردیفهای ۸۴۸۱۹۰۱۰ تا۸۴۸۱۹۰۴۰ ۱۵۲,۹۸۰ ۱۴۲,۰۰۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۲۳,۶۵۰ ۱۴۱,۹۰۰
۱۳۹۹ تیر خرم آباد شیر خشک صنعتی ۶۸,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی هیدرو کسیدسدیم (سود سوزآور)، جامد ۶۳۳,۳۷۶ ۱۳۴,۸۷۱
۱۳۹۹ خرداد فرودگاه امام خمینی (ره) سایر ترکیبات آلی غیر مذکور در جای دیگر ۹۱ ۱۳۴,۱۱۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سایر اجزاء و قطعات برای دستگاه های برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه، غیر مذکور در جای دیگر ۸۵,۲۲۰ ۱۳۳,۸۲۸
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروها به استثنای دارای تولید داخلی مشابه غیر مذکور در جای دیگر  ۱۰ ۱۳۲,۳۴۳
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره)   ۳,۴۳۷ ۱۳۰,۴۴۴
۱۳۹۹ آذر تبریز اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۲۶,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سایر شیرها و وسایل همانند برای لوله، دیگ، اب گرم یا بخار، متبع، بشکه و همانند،…. غیر مذکور در جای دیگر ۲۱,۱۰۰ ۱۲۶,۶۰۰
۱۳۹۹ مرداد بازرگان اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۳۹۹ مرداد اصفهان سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر ۲۰,۵۸۱ ۱۲۲,۴۵۴
۱۳۹۹ اردیبهشت یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲,۴۷۰,۹۵۳ ۱۲۱,۵۱۳
۱۳۹۹ خرداد غرب تهران شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۱۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۱۴,۴۰۴ ۱۱۶,۲۵۵
۱۳۹۹ اردیبهشت اصفهان سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر ۱۹,۲۷۷ ۱۱۴,۶۹۷
۱۳۹۹ تیر غرب تهران سایر اجزاء و قطعات برای دستگاه های برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه، غیر مذکور در جای دیگر ۳۷,۴۰۰ ۱۱۲,۲۰۰
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی هیدرو کسیدسدیم (سود سوزآور)، جامد ۵۲۵,۰۰۰ ۱۱۰,۳۵۴
۱۳۹۹ تیر غرب تهران شیر خشک صنعتی ۷۶,۰۰۰ ۱۰۹,۴۴۰
۱۳۹۹ آبان قم اجزاء و قطعات ماشین ها و دستگاه های مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سیستم شیشه بالابر خودرو ۶۴,۲۰۰ ۱۰۹,۱۴۰
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره) دارای پنیکسیلینکها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسینکها یا مشتقات این محصولات مخصوص طیور  ۶۰۹ ۱۰۸,۶۷۵
۱۳۹۹ آبان بازرگان سیب، تازه ۳۲۶,۶۸۸ ۱۰۸,۵۳۶
۱۳۹۹ تیر اصفهان تلمبه های چرخ دنده ا ی ۳,۷۹۲ ۱۰۵,۷۱۳
۱۳۹۹ مهر بناب انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۶۶,۰۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) آسانسور ۲۸,۶۵۰ ۱۰۴,۴۹۷
۱۳۹۹ آبان تبریز خرما مضافتی تازه یا خشک کرده ۹۰,۰۰۰ ۱۰۱,۷۰۰
۱۳۹۹ آذر تبریز خرما مضافتی تازه یا خشک کرده ۹۰,۰۰۰ ۱۰۱,۷۰۰
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۲۰,۱۵۰ ۱۰۰,۷۵۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی  با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر ۵/۰ درصد ۱,۱۴۴,۰۷۴ ۹۹,۷۲۵
۱۳۹۹ مرداد یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱,۹۶۹,۲۸۵ ۹۹,۴۷۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی تخم زیره سبزخرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی ۵۰,۰۰۰ ۹۹,۳۴۶
۱۳۹۹ آبان غرب تهران انباره های برقی، باسرب – اسید، ازنوع مورد استفاده درموتورهای پیستونی از نوع سربسته (sealed) ۶۹,۰۰۰ ۹۸,۴۷۱
۱۳۹۹ مرداد تبریز سایر، به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن

۷۰,۹۷۰ ۹۸,۱۱۳
۱۳۹۹ شهریور شهرکرد شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمتر با میزا ن مواد چرب ا ز۵/۱%بیشتر باشد ۳۶,۲۸۸ ۹۷,۹۷۸
۱۳۹۹ شهریور تبریز سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آن ها از یک میلیمتر بیشتر باشد.. از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان ۴۹,۳۳۰ ۹۳,۵۲۵
۱۳۹۹ آذر غرب تهران انباره های برقی، باسرب – اسید، ازنوع مورد استفاده درموتورهای پیستونی از نوع سربسته (sealed) ۶۹,۰۰۰ ۹۱,۳۶۸
۱۳۹۹ مرداد قزوین فرآورده ها برای تغذیه کودکان، که برای خرده فروشی بسته بندی شده باشد، از آرد و غیره ۳۲,۸۷۰ ۸۸,۴۷۶
۱۳۹۹ آبان غرب تهران شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۱/۵ درصد وزنی نباشد غیر از مذکور در جای دیگر ۷۵,۰۰۰ ۸۸,۲۳۷
۱۳۹۹ فروردبن یزد پسته ها با پوست تازه یا خشک ۱۲,۶۰۰ ۸۸,۲۰۰
۱۳۹۹ فروردبن شهرکرد مخمرهای فعال (زنده) ۶۷,۶۲۰ ۸۷,۹۰۶
۱۳۹۹ خرداد یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱,۶۷۸,۱۵۷ ۸۷,۵۵۱
۱۳۹۹ تیر غرب تهران پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۳۶۱,۱۰۶ ۸۶,۴۴۷
۱۳۹۹ خرداد غرب تهران رادیاتورها و قطعات مربوطه برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۱۰,۲۴۰ ۸۴,۹۱۶
۱۳۹۹ آبان کاشان نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلی تترا فلوئورواتیلن) ۲۱,۲۷۰ ۸۴,۴۲۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه آزاد تجاری انزلی اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۱۶,۴۷۲ ۸۴,۱۵۷
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروهای دارای سایر ا نتی بیوتیک هامخصوص طیور دارای تولید مشابه داخلی ۱,۸۶۸ ۸۳,۹۸۹
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) سایر ترکیبات آلی غیر مذکور در جای دیگر ۳۲ ۸۳,۲۵۱
۱۳۹۹ مرداد غرب تهران چسبها و سایر چسباننده های آماده، غیر مذکور در جای دیگر. ۱۱,۰۲۰ ۸۲,۷۰۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۴۱,۰۰۰ ۸۱,۸۲۵
۱۳۹۹ شهریور سمنان   ۴۰۰,۰۰۰ ۸۰,۷۲۵
۱۳۹۹ اردیبهشت غرب تهران سایر اجزاء و قطعات برای دستگاه های برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه، غیر مذکور در جای دیگر ۳۱,۱۰۰ ۸۰,۱۵۰
۱۳۹۹ اردیبهشت فرودگاه امام خمینی (ره) واکسنها برای پزشکی

۳۳۸ ۷۹,۸۲۰
۱۳۹۹ مهر بازرگان سیب، تازه ۲۰۸,۸۲۱ ۷۸,۷۴۲
۱۳۹۹ فروردبن منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) سوسپانسیون پلی (کلروروینیل) مخلوط نشده با سایر مواد ۹۹,۰۰۰ ۷۸,۶۰۶
۱۳۹۹ تیر یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱,۴۷۳,۸۸۶ ۷۷,۶۹۶
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) سایر ترکیبات هتروسیلیک که ساختاردارای یک حلقه ایمیدا زول مترا کم نشده باشدغیر مذکور ۱۲ ۷۶,۹۴۹
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی هیدرو کسیدسدیم (سود سوزآور)، جامد ۳۳۹,۲۰۰ ۷۶,۶۸۳
۱۳۹۹ خرداد اصفهان  با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر ۵/۰ درصد ۷۵۶,۵۵۳ ۷۴,۳۲۵
۱۳۹۹ آذر تبریز خرما شاهانی تازه یا خشک کرده  ۶۷,۵۰۰ ۷۴,۲۵۰
۱۳۹۹ اردیبهشت قزوین جمبو رول چسب خورده bopp با پهنای بیش از۲۰سانتیمتر ۲۴,۶۱۷ ۷۳,۸۵۱
۱۳۹۹ شهریور بازرگان سیر ۱۲۴,۴۰۰ ۷۳,۷۱۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر ورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن در توده رنگ شده یاکدرشده غیر مذکور در جای دیگر ۴۰۱,۱۰۰ ۷۲,۱۹۸
۱۳۹۹ مهر بازرگان سیر خشک شده ۱۲۱,۹۶۰ ۷۱,۹۲۷
۱۳۹۹ فروردبن منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر ورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن در توده رنگ شده یاکدرشده غیر مذکور در جای دیگر ۳۹۶,۳۴۰ ۷۱,۳۴۱
۱۳۹۹ اردیبهشت فرودگاه امام خمینی (ره) ماشین های ساختن یا عمل آوردن شیشه یا اشیاء شیشه ا ی با حرا رت (غیر ازا لیاف اپتیکی). ۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
۱۳۹۹ آذر ۱۵۴۰۱ لوا زم برای دفترکار و مدا رس ا ز مواد پلاستیکی ۴۶,۱۴۶ ۶۹,۸۳۵
۱۳۹۹ خرداد قزوین جمبو رول چسب خورده bopp با پهنای بیش از۲۰سانتیمتر ۲۲,۹۸۳ ۶۸,۹۴۹
۱۳۹۹ فروردبن جلفا خرما مضافتی تازه یا خشک کرده ۶۶,۳۷۷ ۶۸,۷۲۳
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی رادیاتورها و قطعات مربوطه برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۸,۵۸۷ ۶۸,۶۹۶
۱۳۹۹ شهریور یزد بدون اتصالات ۲۰,۲۸۰ ۶۸,۵۴۶
۱۳۹۹ مرداد مشهد محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۱۰۴,۰۰۰ ۶۷,۷۳۹
۱۳۹۹ خرداد مشهد محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۱۰۴,۰۰۰ ۶۷,۳۳۶
۱۳۹۹ مهر یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱,۲۹۳,۹۷۵ ۶۶,۱۱۰
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) کدئین فسفات

۲۲۵ ۶۶,۰۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی کلید گردان برای ولتاژ حداکثر ۱۰۰۰ ولت ۳,۹۴۶ ۶۵,۴۳۲
۱۳۹۹ آذر قزوین جمبو رول چسب خورده bopp با پهنای بیش از۲۰سانتیمتر ۲۱,۶۷۵ ۶۵,۰۲۵
۱۳۹۹ مهر اراک محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۱۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
۱۳۹۹ تیر غرب تهران سایر مفتولها ا زا هن یافولاد غیرممزوج آبکاری شده یا اندود شده با روی ۱۰۰,۰۰۰ ۶۳,۹۷۱
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر ۹,۶۴۷ ۶۲,۰۰۴
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۱۸,۶۸۸ ۶۲,۰۰۰
۱۳۹۹ خرداد تبریز سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر ۱۰,۸۸۳ ۶۱,۹۸۶
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره)   ۱۰,۳۱۲ ۶۱,۸۶۹
۱۳۹۹ مهر غرب تهران الکیل بنزن سولفونه

۷۰,۴۰۰ ۶۱,۰۷۲
۱۳۹۹ مرداد مشهد شیر خشک صنعتی ۳۳,۰۰۰ ۶۱,۰۵۰
۱۳۹۹ آبان تبریز سایر، همچنین مخلوط ها شامل میوه های سخت پوست و سایر دانه ها ۲۴,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۱۳۹۹ تیر اصفهان سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر ۹,۹۹۶ ۵۹,۴۷۸
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر به غیر از انواع حاوی تخم مرغ ۱۹۳,۸۹۰ ۵۹,۰۰۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی سهلان سیر خشک شده ۹۶,۹۱۰ ۵۸,۱۴۶
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن ۷۴,۲۵۰ ۵۷,۶۸۰
۱۳۹۹ آذر قزوین فرآورده ها برای تغذیه کودکان، که برای خرده فروشی بسته بندی شده باشد، از آرد و غیره ۱۹,۶۶۱ ۵۶,۳۸۳
۱۳۹۹ خرداد غرب تهران اجزاء و قطعات به غیر از انواع مورد استفاده در سواری، وانت و تراکتور کشاورزی ۷,۸۳۴ ۵۵,۸۳۵
۱۳۹۹ خرداد قزوین سایر ماشین آلات تصفیه گازهابجزموا ردمذکور ۳,۶۱۳ ۵۵,۴۶۲
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر ورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن در توده رنگ شده یاکدرشده غیر مذکور در جای دیگر ۳۰۵,۱۰۰ ۵۴,۹۱۸
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروهای دارای سایر ا نتی بیوتیک هامخصوص طیور دارای تولید مشابه داخلی ۸۹۱ ۵۴,۵۴۳
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی کربنات دی سدیم ۲۶۹,۴۳۲ ۵۳,۸۸۶
۱۳۹۹ خرداد سمنان هیدرو کسیدسدیم (سود سوزآور)، جامد ۲۵۰,۰۰۰ ۵۳,۵۰۰
۱۳۹۹ تیر اصفهان پلیمرهای پروپیلن BOPP چاپ نشده

Bi oriented poly prolylene

۳۶,۵۳۸ ۵۱,۸۰۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی   ۲۹۹,۴۱۰ ۵۱,۷۸۲
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۲۱,۰۰۰ ۵۱,۵۴۰
۱۳۹۹ فروردبن اصفهان هیدرو کسیدسدیم (سود سوزآور)، جامد ۱۹۸,۰۰۰ ۵۱,۴۸۰
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی  با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر ۵/۰ درصد ۵۹۴,۸۸۹ ۵۱,۴۷۱
۱۳۹۹ آبان سمنان   ۲۹۲,۵۰۰ ۵۱,۱۸۸
۱۳۹۹ شهریور قزوین کاغذ ومقوا ی صمغ زده یا چسب زده خودچسب (self-adhesive) ۲۰,۳۹۰ ۵۰,۹۷۵
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی

۹۹۶,۷۵۲ ۴۹,۸۳۸
۱۳۹۹ مهر ساری نخ تکستوره ازپلی پروپیلن آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچینین تک رشته از پلی پروپیلن کمتر از ۶۷ دسی تکس ۳۹,۹۵۲ ۴۷,۹۴۳
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره)   ۱,۰۸۶ ۴۷,۵۵۷
۱۳۹۹ آذر غرب تهران پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۱۸۹,۹۸۴ ۴۶,۷۹۳
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلی تترا فلوئورواتیلن) ۱۰,۵۳۴ ۴۵,۶۹۶
۱۳۹۹ مهر تبریز سایر شیرها و وسایل همانند برای لوله، دیگ، اب گرم یا بخار، متبع، بشکه و همانند،…. غیر مذکور در جای دیگر ۲۲,۷۵۱ ۴۵,۵۰۲
۱۳۹۹ آبان یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۸۶۵,۷۵۵ ۴۵,۵۰۰
۱۳۹۹ آذر قم اجزاء و قطعات ماشین ها و دستگاه های مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سیستم شیشه بالابر خودرو ۲۶,۵۲۳ ۴۵,۱۰۳
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ۲، ۲ اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)

۱۱۰,۴۰۰ ۴۴,۸۲۲
۱۳۹۹ آبان غرب تهران گرانول مستربچ (Master Batch) ۵,۶۷۵ ۴۴,۷۸۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از ۹۴% ۴۹,۵۰۰ ۴۴,۶۴۹
۱۳۹۹ آبان بازرگان سیر خشک شده ۷۴,۳۵۰ ۴۴,۶۱۰
۱۳۹۹ خرداد فرودگاه امام خمینی (ره) سایر ترکیبات هتروسیلیک که ساختاردارای یک حلقه ایمیدا زول مترا کم نشده باشدغیر مذکور ۸ ۴۴,۵۸۹
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلی تترا فلوئورواتیلن) ۱۱,۵۸۰ ۴۴,۲۸۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلی تترا فلوئورواتیلن) ۱۱,۱۱۰ ۴۴,۲۸۰
۱۳۹۹ آبان قزوین جمبو رول چسب خورده bopp با پهنای بیش از۲۰سانتیمتر ۱۴,۶۸۱ ۴۴,۰۴۳
۱۳۹۹ اردیبهشت فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروهای دارای سایر ا نتی بیوتیک هامخصوص طیور دارای تولید مشابه داخلی ۵۹۵ ۴۳,۷۵۶
۱۳۹۹ مهر سمنان   ۲۵۰,۰۰۰ ۴۳,۷۵۰
۱۳۹۹ اردیبهشت غرب تهران ظروف شیشه ای از نوع مورد استفاده برای سرمیز (به غیر ازلیوآن های نوشیدنی) یا مقاصد آشپزخانه ای، به غیر از سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی ۳۲,۳۵۰ ۴۳,۶۲۰
۱۳۹۹ آبان بازرگان اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۸,۵۰۰ ۴۲,۴۸۶
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۷۵۰,۸۰۶ ۴۲,۳۹۷
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی سهلان پلیمرهای پروپیلن BOPPچاپ شده

Bi oriented poly prolylene

۲۱,۱۷۴ ۴۲,۳۴۷
۱۳۹۹ آذر تبریز سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آن ها از یک میلیمتر بیشتر باشد.. از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان ۲۰,۷۴۰ ۴۲,۰۶۳
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۵۹۵,۰۶۰ ۴۱,۶۵۴
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلی تترا فلوئورواتیلن) ۱۱,۳۵۹ ۴۱,۳۸۹
۱۳۹۹ آبان تبریز سایر شیرها و وسایل همانند برای لوله، دیگ، اب گرم یا بخار، متبع، بشکه و همانند،…. غیر مذکور در جای دیگر ۲۰,۳۸۴ ۴۰,۷۶۸
۱۳۹۹ آذر یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۸۱۶,۷۳۰ ۴۰,۱۳۴
۱۳۹۹ اردیبهشت تبریز فلس، دانه های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سیب زمینی ۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰
۱۳۹۹ تیر بازرگان سیر ۶۶,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی سهلان پلیمرهای پروپیلن BOPPچاپ شده

Bi oriented poly prolylene

۱۹,۵۱۶ ۳۹,۰۳۲
۱۳۹۹ خرداد اصفهان شیر خشک صنعتی ۱۹,۵۰۰ ۳۹,۰۰۰
۱۳۹۹ مهر غرب تهران سایر ظروف شیشه ای به غیر ازاوپال وبه غیر ازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از ۰.۰۰۰۰۰۵ هرکلوین و در یک محدوده حرارتی بین صفر تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد ۶۹,۳۰۰ ۳۸,۱۱۵
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ۲، ۲ اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)

۱۱۰,۴۰۰ ۳۸,۰۸۸
۱۳۹۹ آبان سرو انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۲۳,۰۰۰ ۳۷,۹۷۳
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی نوشهر محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۱۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
۱۳۹۹ آبان تبریز انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۲۳,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰
۱۳۹۹ آبان ارومیه انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۲۳,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی   ۱۵۰,۰۰۰ ۳۶,۴۵۳
۱۳۹۹ آذر غرب تهران سایرکودهای غیر مذکور ۸۶,۴۰۰ ۳۶,۳۳۹
۱۳۹۹ مهر ارومیه اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۱۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ۲، ۲ اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)

۱۱۰,۴۰۰ ۳۵,۷۷۰
۱۳۹۹ شهریور یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۶۵۳,۲۹۲ ۳۵,۶۲۵
۱۳۹۹ آبان غرب تهران الکیل بنزن سولفونه

۳۵,۲۰۰ ۳۵,۵۹۶
۱۳۹۹ آبان غرب تهران پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ ۳۵,۵۲۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی کاوه با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۵۰۷,۹۴۳ ۳۵,۴۶۸
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سایر اجزاء و قطعات برای دستگاه های برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه، غیر مذکور در جای دیگر ۲۷,۰۲۰ ۳۵,۱۸۴
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی الکیل بنزن سولفونه

۵۲,۹۵۰ ۳۴,۴۸۸
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سایر اجزاء و قطعات برای دستگاه های برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه، غیر مذکور در جای دیگر ۲۱,۵۵۰ ۳۴,۴۸۰
۱۳۹۹ شهریور تبریز یراق ها، اتصالات واشیاء همانند مناسب برای ساختمان ۹,۰۰۰ ۳۴,۴۷۲
۱۳۹۹ خرداد فرودگاه امام خمینی (ره) دارای پنیکسیلینکها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسینکها یا مشتقات این محصولات مخصوص طیور  ۷۹۵ ۳۳,۲۶۶
۱۳۹۹ آبان ملایر انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۲۰,۰۰۰ ۳۳,۰۲۰
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره) کدئین فسفات

۱۰۰ ۳۳,۰۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی الکیل بنزن سولفونه

۵۰,۴۰۰ ۳۲,۷۶۰
۱۳۹۹ اردیبهشت غرب تهران الکیل بنزن سولفونه

۳۵,۲۰۰ ۳۲,۷۳۶
۱۳۹۹ اردیبهشت اصفهان هیدرو کسیدسدیم (سود سوزآور)، جامد ۱۲۵,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت کاشان محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت همدان محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰
۱۳۹۹ مرداد همدان محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت بناب انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۲۰,۰۰۰ ۳۲,۰۵۴
۱۳۹۹ فروردبن بناب انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۲۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروهای دارای سایر ا نتی بیوتیک هامخصوص طیور دارای تولید مشابه داخلی ۱,۰۳۰ ۳۱,۹۲۲
۱۳۹۹ اردیبهشت تبریز سایر، به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن

۲۳,۲۵۰ ۳۱,۸۸۴
۱۳۹۹ تیر بازرگان ماشین هایی که انواع مختلف عملیات ماشین کاری را بدون تعویض ا بزا رها انجام میدهند برای کار روی چوب، استخوان، مواد پلاستیکی سخت و غیره ۵,۵۵۸ ۳۱,۷۳۳
۱۳۹۹ آذر سمنان   ۱۸۰,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۵۱۶,۸۴۴ ۳۱,۴۱۷
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر لباس و متفرقات لباس (همچنین انواع دستکش) به غیر از مصارف پزشکی ۱۷,۲۱۰ ۳۱,۳۹۰
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره) تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد. ۵,۱۲۰ ۳۰,۷۲۰
۱۳۹۹ شهریور ساری نخ تکستوره ازپلی پروپیلن آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچینین تک رشته از پلی پروپیلن کمتر از ۶۷ دسی تکس ۲۵,۵۵۰ ۳۰,۶۵۹
۱۳۹۹ فروردبن بازرگان سیر ۲۸,۶۰۰ ۳۰,۶۰۲
۱۳۹۹ اردیبهشت جلفا انگوری بی دانه (انگور خشک کرده) ۱۹,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره) کدئین فسفات

۱۰۰ ۳۰,۰۰۰
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره)   ۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) ریسمان برای بستن یاعدل بندی ا زسیزا ل، یا از گونه آگاو. ۲۳,۵۰۰ ۲۹,۳۷۵
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره) دارای پنیکسیلینکها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسینکها یا مشتقات این محصولات مخصوص طیور  ۲۰ ۲۹,۲۲۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سایر مصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیر مذکور در جای دیگر ۱۴,۵۰۰ ۲۹,۰۰۰
۱۳۹۹ خرداد مشهد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۴۸۱,۴۷۵ ۲۸,۵۶۹
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره)   ۳۰۰ ۲۸,۱۲۵
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی کاوه  فنر تیغه کای و تیغه برای آن ۲۳,۱۴۰ ۲۷,۷۶۸
۱۳۹۹ شهریور بازرگان خرما مضافتی تازه یا خشک کرده ۲۴,۰۰۰ ۲۶,۹۱۲
۱۳۹۹ مهر قم پلی کلرور وینیل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئی (Plasticised) ۲۴,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر هیدرواکسید سدیم ( سودسوزآور) به استثنای پرک آن  ۱۵۰,۰۰۰ ۲۶,۲۵۰
۱۳۹۹ مرداد اصفهان صفحه، ورق،..ازپلی اتیلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکیه گاه یا جورنشده با مواد دیگر ۲۱,۲۲۶ ۲۶,۲۲۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر لباس و متفرقات لباس (همچنین انواع دستکش) به غیر از مصارف پزشکی ۱۷,۴۱۴ ۲۶,۱۲۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی الکل چرب اتوکسیله

۱۷,۲۰۰ ۲۵,۸۰۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) لوله ها و شیلنگ های قابل ا نعطاف که دارای یک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکیدگی۲۷/۶/mpa باشند ۱۸,۹۰۰ ۲۵,۵۶۰
۱۳۹۹ آذر تبریز ۰ ۲۴,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی سهلان حلالها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد ۴۳,۰۵۰ ۲۵,۱۸۴
۱۳۹۹ تیر اصفهان صفحه، ورق،..ازپلی اتیلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکیه گاه یا جورنشده با مواد دیگر ۲۰,۱۳۶ ۲۵,۰۱۷
۱۳۹۹ آبان همدان صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک، باریکه های ا سفنجی ا زپلیمرهای کلروروینیل ۱۲,۵۵۰ ۲۴,۶۸۱
۱۳۹۹ مرداد شهرکرد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۴۲۳,۲۶۰ ۲۴,۶۳۳
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی صفحه ها ورق ها ورقه های نازک غیر مذکور از پلیمرهای پروپیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده ۲۲,۳۶۲ ۲۴,۵۹۹
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) ظروف شیشه ای از نوع مورد استفاده برای سرمیز (به غیر ازلیوآن های نوشیدنی) یا مقاصد آشپزخانه ای، به غیر از سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی ۲۴,۴۰۰ ۲۴,۴۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت غرب تهران پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۳۰
۱۳۹۹ شهریور بازرگان خرما شاهانی تازه یا خشک کرده  ۲۲,۰۰۰ ۲۴,۰۱۵
۱۳۹۹ مرداد غرب تهران پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) لوازم وا تصالات لوله کشی حاصل از ریخته گری، ا زچدن غیر چکش خوار. ۹,۵۰۰ ۲۳,۷۵۰
۱۳۹۹ اردیبهشت سمنان هیدرو کسیدسدیم (سود سوزآور)، جامد ۱۱۰,۰۰۰ ۲۳,۵۴۰
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی صفحه ها ورق ها ورقه های نازک غیر مذکور از پلیمرهای پروپیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده ۲۲,۳۳۶ ۲۳,۴۲۴
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سایر ظروف شیشه ای به غیر ازاوپال وبه غیر ازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از ۰.۰۰۰۰۰۵ هرکلوین و در یک محدوده حرارتی بین صفر تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد ۴۲,۴۰۰ ۲۲,۹۷۲
۱۳۹۹ شهریور اصفهان شیشه ا یمنی چندلایه درا ندا زه وشکل مناسب برای نصب دروسایل نقلیه موتوری به جز هواپیما ۱۸,۹۶۰ ۲۲,۷۵۲
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی کاوه با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۳۱۲,۵۲۴ ۲۲,۵۸۷
۱۳۹۹ مهر ارومیه سیب، تازه ۴۴,۷۰۰ ۲۲,۵۸۲
۱۳۹۹ مرداد اصفهان سایر سرامیک های تمام کاری (جلا دادن) بجز نقاشی شده و معرق ۲۳۵,۹۹۸ ۲۲,۲۹۱
۱۳۹۹ اردیبهشت تبریز سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر به غیر از انواع حاوی تخم مرغ ۴۸,۸۰۰ ۲۱,۹۶۰
۱۳۹۹ خرداد تبریز سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر به غیر از انواع حاوی تخم مرغ ۴۸,۶۲۰ ۲۱,۸۷۹
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر ماشینها و دستگاه های مکانیکی با کار خاص غیر مذکور در جای دیگر ۵,۸۰۰ ۲۱,۸۳۳
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۳۰۸,۰۰۰ ۲۱,۸۱۱
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره)   ۳ ۲۱,۶۳۳
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) هیدرو کسیدسدیم (سود سوزآور)، جامد ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰
۱۳۹۹ شهریور اصفهان   ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰
۱۳۹۹ آذر زنجان پارچه های نبافته Spunlace که ازطریق High pressure water jet رول به عرض ۵ تا۱۲۰ سانتی متر به وزن کمتر از۲۵ گرم درمتر تولید گردیده باشد، از رشته های سنتیک یا معمولی ۸,۳۶۸ ۲۰,۹۲۰
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی کاوه سایر ظروف شیشه ای به غیر ازاوپال وبه غیر ازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از ۰.۰۰۰۰۰۵ هرکلوین و در یک محدوده حرارتی بین صفر تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد ۳۷,۹۸۷ ۲۰,۸۹۲
۱۳۹۹ خرداد اصفهان سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر ۳,۵۰۹ ۲۰,۸۷۹
۱۳۹۹ آذر بازرگان خرما مضافتی تازه یا خشک کرده ۱۸,۳۰۰ ۲۰,۶۵۰
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره)   ۱۳۴ ۲۰,۲۴۰
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره) تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد. ۳,۳۶۰ ۲۰,۱۶۰
۱۳۹۹ شهریور کاشان لوله هاوپروفیل های توخالی، ا زچدن. ۳۵,۲۰۰ ۱۹,۷۹۷
۱۳۹۹ مرداد غرب تهران تجهیزات برای چوب بست زدن، پشت دری ساختن، شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن، اهن یافولاد. ۲۴,۱۴۰ ۱۹,۷۹۵
۱۳۹۹ تیر غرب تهران سایر اجزاء و قطعات منحصرا برای موتورهای پیستونی درون سوز جرقه ا ی – ا حترا قی ۹,۸۶۴ ۱۹,۷۲۸
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره) تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد. ۳,۲۲۰ ۱۹,۳۲۰
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) سایر اجزاء و قطعات و متفرعات ماشینهای مشمول شماره ۸۴۷۱ غیر مذکور ۲,۱۳۰ ۱۹,۱۷۰
۱۳۹۹ مهر کاشان لوله هاوپروفیل های توخالی، ا زچدن. ۳۴,۰۸۰ ۱۹,۱۶۳
۱۳۹۹ فروردبن یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۳۴۳,۰۴۶ ۱۹,۰۱۰
۱۳۹۹ خرداد تبریز لوله ها و پروفیل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن یا ا زفولاد، با قطر خارجی کمتر از ۲/۲۰۳ میلیمتر ۴۶,۲۴۰ ۱۸,۸۲۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) تجهیزات برای چوب بست زدن، پشت دری ساختن، شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن، اهن یافولاد. ۲۲,۹۵۰ ۱۸,۸۱۹
۱۳۹۹ آبان غرب تهران محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۵۰,۰۰۰ ۱۸,۳۵۹
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی دستگاه های روشنائی یاعلامت دادن بصری جهت خودروهای سواری سواری کار و وا نت ۴,۹۹۸ ۱۸,۳۵۲
۱۳۹۹ اردیبهشت بازرگان سیر ۱۷,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰
۱۳۹۹ مرداد مشهد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۳۶۲,۰۱۵ ۱۸,۱۶۸
۱۳۹۹ مهر غرب تهران پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۷۴,۱۱۰ ۱۸,۱۵۱
۱۳۹۹ اردیبهشت غرب تهران طشتک ا ز فلز معمولی. ۹,۲۰۰ ۱۸,۰۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) پلیمرهای اکریلیک به صورت رزینهای ترموپلاست محلول درآب ۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور در دیگر ردیفهای ۷۰۱۳ برای محل کار، توالت، تزئینات داخلی غیر مذکور در جای دیگر  ۳۲,۸۲۰ ۱۷,۸۲۱
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی   ۱۰۱,۳۰۰ ۱۷,۷۲۷
۱۳۹۹ آبان غرب تهران سایر مواد دباغی غیرآلی؛ فرآورده دباغی، حتی دارای مواد طبیعی دباغی، فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی ۱۸,۰۶۰ ۱۷,۵۹۱
۱۳۹۹ آبان غرب تهران صفحه، ورق یاتیغه چندلایه ا ز مواد پلاستیکی چاپ نشده ۷,۷۰۲ ۱۷,۵۸۹
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی   ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) سایر هیدرواکسید سدیم ( سودسوزآور) به استثنای پرک آن  ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰
۱۳۹۹ آبان بجنورد سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر به غیر از انواع حاوی تخم مرغ ۴۹,۹۳۵ ۱۷,۴۷۶
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد. ۲,۹۰۰ ۱۷,۴۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) سایر هیدرواکسید سدیم ( سودسوزآور) به استثنای پرک آن  ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۸۶
۱۳۹۹ اردیبهشت غرب تهران دستگاه های روشنائی یاعلامت دادن بصری جهت خودروهای سواری سواری کار و وا نت ۱۱,۷۴۲ ۱۷,۳۵۴
۱۳۹۹ خرداد غرب تهران دستگاه های روشنائی یاعلامت دادن بصری جهت خودروهای سواری سواری کار و وا نت ۱۱,۷۷۰ ۱۷,۲۲۹
۱۳۹۹ مهر مشهد رب گوجه فرنگی ۲۲,۶۹۴ ۱۷,۰۲۰
۱۳۹۹ اردیبهشت اصفهان  با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر ۵/۰ درصد ۲۱۶,۱۰۶ ۱۶,۶۵۵
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۳,۶۵۰ ۱۶,۵۴۳
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور در دیگر ردیفهای ۷۰۱۳ برای محل کار، توالت، تزئینات داخلی غیر مذکور در جای دیگر  ۲۹,۷۳۲ ۱۶,۳۵۳
۱۳۹۹ اردیبهشت تبریز محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۲۵,۰۰۰ ۱۶,۲۵۰
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).

۱۸,۴۸۰ ۱۶,۰۷۷
۱۳۹۹ شهریور زنجان ۰ ۱۶,۰۵۶ ۱۶,۰۵۶
۱۳۹۹ خرداد فرودگاه امام خمینی (ره) کدئین فسفات

۵۰ ۱۶,۰۰۰
۱۳۹۹ مهر تبریز محصولات متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر ۲۵,۰۰۰ ۱۵,۷۳۵
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی کاوه با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۲۷,۰۹۳ ۱۵,۶۰۹
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی ۴,۰۰۰ ۱۵,۳۱۳
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی لوازم واتصالات لوله کشی ازفولاد زنگ نزن که در جای دیگر ذکرنشده ۱۰,۴۹۰ ۱۵,۱۲۱
۱۳۹۹ شهریور بیرجند با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۲۸۲,۰۶۵ ۱۵,۰۴۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی کلیدهای مینیاتوری قطع مدار برای ولتاژ حداکثر ۱۰۰۰ ولت ۱,۲۹۲ ۱۵,۰۱۰
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) دستگاه ویترکتومی، فیکو و فیکوویترکتومی و کاست تخلیه مربوط ۱۲۵ ۱۵,۰۰۰
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره)   ۱۱۶ ۱۴,۹۶۰
۱۳۹۹ اردیبهشت یزد بدون اتصالات ۳,۷۳۹ ۱۴,۸۲۴
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۷۰,۳۶۰ ۱۴,۷۳۷
۱۳۹۹ خرداد فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروهای دارای سایر ا نتی بیوتیک هامخصوص طیور دارای تولید مشابه داخلی ۲۵۷ ۱۴,۶۷۲
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر ورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن در توده رنگ شده یاکدرشده غیر مذکور در جای دیگر ۸۱,۳۶۰ ۱۴,۶۴۵
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ های صیقل دا ده شده. شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده ۹۷,۰۰۰ ۱۴,۵۵۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی کاوه با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱۹۶,۵۳۸ ۱۴,۴۴۹
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۹۳,۵۲۵ ۱۴,۳۴۹
۱۳۹۹ فروردبن جلفا سایر خرماهای غیر مذکور در جای دیگر تازه یا خشک کرده ۲۳,۰۰۰ ۱۴,۳۲۰
۱۳۹۹ شهریور مشهد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۶۱,۴۱۰ ۱۴,۱۲۰
۱۳۹۹ خرداد یزد لوازم واتصالات لوله کشی ازفولاد زنگ نزن که در جای دیگر ذکرنشده ۲,۳۸۰ ۱۴,۱۰۹
۱۳۹۹ تیر بازرگان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۲۷,۲۸۰ ۱۴,۱۰۱
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) لوله ها و شیلنگ های قابل ا نعطاف که دارای یک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکیدگی۲۷/۶/mpa باشند ۱۱,۶۰۰ ۱۳,۹۲۰
۱۳۹۹ آبان تبریز   ۲۳,۵۸۰ ۱۳,۹۱۳
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۱۹۸,۰۰۰ ۱۳,۸۶۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) کابل هم محور (co-axial) و سایر هادی های برق هم محور ۴,۶۰۰ ۱۳,۸۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق یارول باپهنای بیشتر ا ز۲۰سانتیمتر غیر مذکور در جای دیگر ۱۱,۴۰۰ ۱۳,۶۸۰
۱۳۹۹ آبان زنجان ۰ ۱۷,۳۷۶ ۱۳,۳۸۰
۱۳۹۹ مرداد بازرگان سیر ۲۱,۷۰۰ ۱۳,۰۲۰
۱۳۹۹ تیر سمنان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۱۹۹,۹۸۰ ۱۲,۹۶۰
۱۳۹۹ شهریور غرب تهران دستگاه های روشنائی یاعلامت دادن بصری جهت خودروهای سواری سواری کار و وا نت ۶,۷۰۰ ۱۲,۶۹۴
۱۳۹۹ مرداد بجنورد سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر به غیر از انواع حاوی تخم مرغ ۲۳,۸۰۰ ۱۲,۶۱۴
۱۳۹۹ اردیبهشت اصفهان ماشین آلات و دستگاه ها برای آماده کردن گوشت یا پرندگان خانگی ۴,۶۸۰ ۱۲,۵۶۵
۱۳۹۹ آذر غرب تهران دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده های همانند با بسته بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی

۵۰,۰۰۴ ۱۲,۴۰۱
۱۳۹۹ مهر یزد  با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر ۵/۰ درصد ۱۴۹,۳۷۰ ۱۲,۲۸۶
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۱۷۵,۰۰۰ ۱۲,۲۵۰
۱۳۹۹ آذر بازرگان سیر خشک شده ۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۴
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) سایر توتون ها و تنباکوهای ساخته شده وبدل آن ها، که در جای دیگری مذکور نباشد عصاره و اسانس توتون و تنباکو ۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) فلاسک و سایر ظروف عایق حرا رت با محفظه، عایق خلاء، و همچنین اجزاء و قطعات آن ها (غیر از شیشه یدکی داخلی) ۴,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
۱۳۹۹ شهریور غرب تهران پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۴۹,۸۸۰ ۱۱,۹۷۱
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی لوا زم خانه داری و پاکیزگی که در جای دیگر مذکور نیست، ا ز مواد پلاستیکی ۱۰,۸۴۸ ۱۱,۹۳۳
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) لوا زم و ملحقات لوله و شیلنگ ا ز مواد پلاستیکی ۴,۲۹۲ ۱۱,۵۸۶
۱۳۹۹ خرداد غرب تهران پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۴۷,۹۶۰ ۱۱,۵۱۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سایر شیرهای تقلیل فشار بجز رگولاتور مخصوص سیلندر گاز مایع ۴,۵۰۰ ۱۱,۲۵۰
۱۳۹۹ تیر غرب تهران سایرکودهای غیر مذکور ۳۲,۳۰۰ ۱۱,۲۱۵
۱۳۹۹ آذر بازرگان کیوی، تازه ۲۶,۷۰۰ ۱۱,۲۱۴
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی کربنات دی سدیم ۵۵,۸۸۰ ۱۱,۱۷۶
۱۳۹۹ آبان بازرگان کیوی، تازه ۲۶,۵۵۰ ۱۱,۰۷۸
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۱۵۳,۱۱۶ ۱۰,۷۱۸
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۱۵۱,۰۰۰ ۱۰,۵۷۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) مبل های فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرند ۳,۳۳۴ ۱۰,۴۷۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور در دیگر ردیفهای ۷۰۱۳ برای محل کار، توالت، تزئینات داخلی غیر مذکور در جای دیگر  ۱۸,۸۷۰ ۱۰,۳۷۸
۱۳۹۹ آذر بازرگان سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۱۴۳,۵۰۰ ۱۰,۰۴۵
۱۳۹۹ شهریور بازرگان سیب، تازه ۲۳,۵۰۰ ۹,۸۷۰
۱۳۹۹ تیر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروها ی غیر مذکور غیر ازخرده فروشی دارای تولید داخلی مشابه ۳۱۴ ۹,۸۶۸
۱۳۹۹ خرداد بازرگان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱۸۶,۰۰۰ ۹,۸۱۰
۱۳۹۹ اردیبهشت سمنان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۱۵۲,۵۵۰ ۹,۷۳۶
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) اجزاء و قطعات ماشین ها و دستگاه های مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سیستم شیشه بالابر خودرو ۴,۸۰۰ ۹,۶۰۰
۱۳۹۹ آبان بازرگان خرما مضافتی تازه یا خشک کرده ۸,۴۵۰ ۹,۵۴۸
۱۳۹۹ اردیبهشت فرودگاه لار سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی

۱۸۹,۸۱۰ ۹,۴۹۱
۱۳۹۹ مرداد مشهد سایر به غیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور ۵,۵۰۰ ۹,۳۵۰
۱۳۹۹ خرداد قزوین با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱۷۰,۹۲۰ ۹,۱۳۴
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایررزینهای ا ورئیک وتیو ا وره به غیر از پودر قالبگیری ا ز رزینهای ا ورئیک ۱۶,۰۰۰ ۹,۱۲۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) لوله ها و شیلنگ های قابل ا نعطاف که دارای یک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکیدگی۲۷/۶/mpa باشند ۷,۵۰۰ ۹,۰۰۰
۱۳۹۹ تیر سمنان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۰۸,۶۵۵ ۸,۹۶۵
۱۳۹۹ مرداد یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۱۵۰,۴۹۰ ۸,۸۱۴
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر سنگ های تراشه پذیر یا سنگ های ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگ ها، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانیت) ۴۵,۳۵۰ ۸,۸۰۸
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ خارا (گرا نیت)، بریده یا اره شده، دارای سطح صاف یا یکپارچه. ۱۲۵,۷۰۰ ۸,۷۹۹
۱۳۹۹ آبان شهرکرد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱۴۸,۳۶۰ ۸,۷۴۸
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی کاوه با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۹۸,۶۰۹ ۸,۵۲۱
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره های ۷۳۲۱ازچدن؛آهن یاازفولاد ۱۴,۸۹۰ ۸,۴۰۳
۱۳۹۹ مرداد غرب تهران سایر مصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیر مذکور در جای دیگر ۱۰,۹۹۶ ۸,۴۰۰
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱۲۹,۰۲۰ ۸,۳۸۸
۱۳۹۹ آذر بازرگان   ۱۸,۲۰۰ ۸,۱۳۶
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) ریسمان برای بستن یاعدل بندی ا زسیزا ل، یا از گونه آگاو. ۷,۳۵۰ ۸,۰۸۵
۱۳۹۹ آذر قزوین با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱۱۵,۲۸۰ ۸,۰۵۶
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) الکترودهای ا ندودشده، برای جوشکاری باقوس ا لکتریکی از فلزات معمولی ۱۰,۲۵۰ ۸,۰۱۱
۱۳۹۹ آبان یزد سایر شیشه های فلوت، ساییده و صیقل شده مسلح نشده غیر مذکور در جای دیگر ۴۷,۶۵۰ ۷,۶۲۴
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ های صیقل دا ده شده. شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده ۳۶,۹۹۰ ۷,۳۹۸
۱۳۹۹ مرداد غرب تهران با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱۱۹,۰۴۵ ۷,۲۰۲
۱۳۹۹ تیر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر توتون ها و تنباکوهای ساخته شده وبدل آن ها، که در جای دیگری مذکور نباشد عصاره و اسانس توتون و تنباکو ۵,۹۵۰ ۷,۱۴۰
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی کاوه با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۹۵,۱۹۳ ۷,۰۳۷
۱۳۹۹ مرداد مشهد کود حیوا نی یا نباتی، حتی مخلوط شده با یکدیگر یاعمل آورده شده ازلحاظ شیمیائی ۲۱,۰۰۰ ۶,۹۶۴
۱۳۹۹ شهریور تبریز   ۱۳۷,۳۰۰ ۶,۸۶۵
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) کامپاندپلی اتیلن غیرپودری با وزن مخصوص ۹۴% یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل ۱۹,۲۵۰ ۶,۸۶۱
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ های صیقل دا ده شده. شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده ۹۸,۰۰۰ ۶,۸۶۰
۱۳۹۹ تیر بازرگان سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۹۶,۷۸۰ ۶,۷۷۴
۱۳۹۹ آذر یزد  با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر ۵/۰ درصد ۹۷,۴۵۰ ۶,۷۵۶
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) لوا زم خانه داری و پاکیزگی که در جای دیگر مذکور نیست، ا ز مواد پلاستیکی ۳,۹۰۰ ۶,۵۳۵
۱۳۹۹ آذر مشهد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱۲۱,۲۸۰ ۶,۵۲۷
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی شیراز سایررزینهای ا ورئیک وتیو ا وره به غیر از پودر قالبگیری ا ز رزینهای ا ورئیک ۱۲,۶۰۰ ۶,۴۸۹
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) الکترودهای ا ندودشده، برای جوشکاری باقوس ا لکتریکی از فلزات معمولی ۴,۰۰۰ ۶,۴۰۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شیراز سایررزینهای ا ورئیک وتیو ا وره به غیر از پودر قالبگیری ا ز رزینهای ا ورئیک ۱۲,۴۰۰ ۶,۳۸۶
۱۳۹۹ خرداد غرب تهران ریسمان برای بستن یا عدل بندی ازپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. ۵,۰۹۶ ۶,۳۷۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی اجزاء و قطعات دستگاه های الکترومکانیکی خانگی ۸,۰۴۰ ۶,۲۰۲
۱۳۹۹ مرداد فرودگاه امام خمینی (ره) سایر توتون ها و تنباکوهای ساخته شده وبدل آن ها، که در جای دیگری مذکور نباشد عصاره و اسانس توتون و تنباکو ۵,۰۰۰ ۶,۰۰۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی نفلین سی انیت ۱۰۰,۰۴۱ ۵,۹۰۸
۱۳۹۹ آذر بازرگان خرما شاهانی تازه یا خشک کرده  ۵,۳۹۰ ۵,۹۰۰
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره) اجزاء و قطعات برای سایر وسایل نقلیه بجز سواری، وانت و تراکتور کشاورزی ۳۹۰ ۵,۸۵۰
۱۳۹۹ شهریور شهرکرد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۹۹,۸۱۰ ۵,۵۳۰
۱۳۹۹ مهر شهرکرد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۱۰۰,۱۲۰ ۵,۵۳۰
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی کاوه با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۷۹,۷۲۷ ۵,۴۱۷
۱۳۹۹ خرداد قزوین کاغذ ومقوا ی صمغ زده یا چسب زده خودچسب (self-adhesive) ۲,۱۶۰ ۵,۴۰۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی شیرآلات بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۲,۱۳۷ ۵,۳۴۲
۱۳۹۹ آذر غرب تهران صابون رختشویی

۹,۹۹۹ ۵,۲۹۹
۱۳۹۹ اردیبهشت جلفا با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۷۸,۴۶۰ ۵,۲۹۷
۱۳۹۹ آبان بازرگان سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۷۴,۵۰۰ ۵,۲۱۵
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۹۳,۱۲۸ ۵,۲۰۱
۱۳۹۹ مرداد فرودگاه امام خمینی (ره) تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد. ۱,۲۸۰ ۵,۱۲۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)

۲۴,۸۲۰ ۴,۹۶۴
۱۳۹۹ مهر سمنان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۷۵,۴۰۰ ۴,۶۱۰
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی اجزاء و قطعات جاروبرقی ۴,۵۱۰ ۴,۵۷۰
۱۳۹۹ تیر تبریز با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۷۵,۳۷۷ ۴,۲۸۳
۱۳۹۹ تیر فرودگاه امام خمینی (ره) توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد ۳,۵۰۰ ۴,۲۰۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۷۳,۰۰۰ ۴,۱۹۹
۱۳۹۹ مهر بیرجند با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۷۲,۰۵۸ ۴,۱۸۱
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی فلانج ا زفولادزنگ نزن ۳,۹۷۹ ۴,۰۰۰
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر ماشینها و دستگاه های زرد جوشکاری یا لحیم کاری که در جای دیگرمذکور نباشد ۱۶۰ ۳,۸۲۰
۱۳۹۹ مرداد اصفهان  با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر ۵/۰ درصد ۴۹,۷۷۱ ۳,۷۰۱
۱۳۹۹ اردیبهشت بازرگان دندآن های مصنوعی ۱۶۰ ۳,۶۵۴
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ های صیقل دا ده شده. شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده ۲۴,۰۴۰ ۳,۶۰۶
۱۳۹۹ مهر بازرگان سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)

۲۴,۰۰۰ ۳,۶۰۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۵۱,۰۵۰ ۳,۵۷۴
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۵۱,۰۰۰ ۳,۵۷۰
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیر مذکور از پلیمرهای اتیلن غیر اسفنجی مستحکم نشده ۲,۲۳۰ ۳,۵۶۸
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره) تابلو، پانل،کنسول میزها، کابینت و سایر تکیه گاه های شماره ۸۵۳۷، مجهزنشده به دستگاه های مربوط به آن ها ۸۷۰ ۳,۴۸۰
۱۳۹۹ مهر مشهد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۴۷,۶۷۸ ۳,۴۰۳
۱۳۹۹ شهریور بازرگان سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۴۸,۵۰۰ ۳,۳۹۵
۱۳۹۹ آبان مشهد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۴۶,۶۱۳ ۳,۳۸۷
۱۳۹۹ مهر غرب تهران با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۴۸,۹۸۲ ۳,۳۸۶
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۵۰,۰۰۰ ۳,۲۱۳
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سایر مصنوعات از مواد پلاستیکی غیر مذکور بجز کپسول داروئی از نوع ژلاتین سخت ۲,۰۰۰ ۳,۲۰۰
۱۳۹۹ آبان قزوین کاغذ ومقوا ی صمغ زده یا چسب زده خودچسب (self-adhesive) ۱,۲۶۲ ۳,۱۵۵
۱۳۹۹ تیر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) قفل آویز ازفلزمعمولی. ۱,۵۴۰ ۳,۰۸۰
۱۳۹۹ اردیبهشت فرودگاه امام خمینی (ره) توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد ۲,۵۰۰ ۳,۰۰۰
۱۳۹۹ خرداد فرودگاه امام خمینی (ره) ترامادول هیدروکلراید ۵۰ ۳,۰۰۰
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه  ۳ ۳,۰۰۰
۱۳۹۹ مرداد فرودگاه امام خمینی (ره)   ۲۷ ۲,۹۷۰
۱۳۹۹ مرداد کرمانشاه با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۴۸,۳۵۰ ۲,۹۳۸
۱۳۹۹ فروردبن ساری اسپات فلوئور دارای ۹۷% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم ۲۶,۰۰۰ ۲,۸۶۴
۱۳۹۹ مرداد فرودگاه امام خمینی (ره)   ۲,۳۱۷ ۲,۷۸۰
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره) اجزاء و قطعات به غیر از انواع مورد استفاده در سواری، وانت و تراکتور کشاورزی ۵۱۵ ۲,۶۷۰
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی کاوه سایر صفحه ها و ورق های نازک از سایر مواد پلاستیکی بجز مورد مصرف در صنایع سیم وکابل ۱,۸۷۰ ۲,۶۶۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سپر و اجزاء و قطعات آن برای سواری، سواری کار و وا نت ۱,۴۹۵ ۲,۵۴۱
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی دواتیل هگزا نوئیک اسید

۲,۰۹۰ ۲,۵۱۲
۱۳۹۹ خرداد جلفا با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۵۱,۹۵۰ ۲,۳۳۳
۱۳۹۹ خرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی سایر تلمبه هاغیر مذکور در جای دیگر ۱,۸۵۰ ۲,۳۰۰
۱۳۹۹ مهر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) فلاسک و سایر ظروف عایق حرا رت با محفظه، عایق خلاء، و همچنین اجزاء و قطعات آن ها (غیر از شیشه یدکی داخلی) ۱,۷۰۰ ۲,۲۰۰
۱۳۹۹ خرداد یزد  با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر ۵/۰ درصد ۲۷,۰۳۲ ۱,۹۷۳
۱۳۹۹ مرداد مشهد اجزاء و قطعات ماشین آلات و دستگاه های کشاورزی،… که در جای دیگرمذکور نباشد ۴۵۰ ۱,۹۴۳
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره)   ۷۲ ۱,۹۳۵
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره) سایر داروها ی غیر مذکور غیر ازخرده فروشی دارای تولید داخلی مشابه ۱۵۱ ۱,۸۰۰
۱۳۹۹ خرداد مشهد دودکش کلاهک دودکش لوله دودکش و ترئینات معماری واشیاء سرامیکی برای ساختمان، که در جای دیگر ذکرنشده. ۲۵,۰۰۰ ۱,۷۸۰
۱۳۹۹ شهریور منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به صورت بلوک یا به شکل لوح مربع یا مربع مستطیل ۵۰,۶۶۰ ۱,۷۷۴
۱۳۹۹ اردیبهشت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۶,۰۰۰ ۱,۷۳۵
۱۳۹۹ خرداد فرودگاه امام خمینی (ره) سایر اجزاء کفش، کف های داخلی قابل تعویض همانند گتر و ساق پوش واشیا، همانند غیر مذکور به استثنای از چوب وسرپنجه فولادی ۵۷۶ ۱,۷۲۸
۱۳۹۹ تیر مشهد دودکش کلاهک دودکش لوله دودکش و ترئینات معماری واشیاء سرامیکی برای ساختمان، که در جای دیگر ذکرنشده. ۲۵,۴۲۰ ۱,۷۲۰
۱۳۹۹ مرداد بازرگان سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده ۲۴,۰۰۰ ۱,۶۸۰
۱۳۹۹ فروردبن یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۲۶,۸۵۰ ۱,۶۳۴
۱۳۹۹ اردیبهشت یزد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۲۷,۲۱۰ ۱,۶۲۸
۱۳۹۹ آذر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی شن و ماسه دارای ۹۵% وزنی یا بیشتر سیلیس و ۶/۰% یا کمتر اکسید آهن ۴۵,۹۵۰ ۱,۶۰۹
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه) سایر مصنوعات از مواد پلاستیکی غیر مذکور بجز کپسول داروئی از نوع ژلاتین سخت ۱,۰۰۰ ۱,۶۰۰
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۴,۰۰۰ ۱,۵۳۹
۱۳۹۹ آذر بیرجند با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۲۵,۸۷۲ ۱,۵۲۱
۱۳۹۹ مهر فرودگاه امام خمینی (ره) اجزاء و قطعات به غیر از انواع مورد استفاده در سواری، وانت و تراکتور کشاورزی ۸۰ ۱,۴۷۶
۱۳۹۹ فروردبن بازرگان سیر خشک شده ۹۰۰ ۱,۴۴۴
۱۳۹۹ آذر شهرکرد با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۴,۷۹۰ ۱,۳۶۱
۱۳۹۹ آبان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی خاک رنگبر

۷۴,۳۵۰ ۱,۳۶۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد ۲۲,۰۰۰ ۱,۳۲۰
۱۳۹۹ مرداد منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی پرلیت ۹۹,۰۶۰ ۹۹۶
۱۳۹۹ آبان فرودگاه امام خمینی (ره) اجزاء و قطعات ریش ترا ش وماشین موزنی توا م شده با موتور برقی ۳۱۰ ۹۳۰
۱۳۹۹ مرداد غرب تهران با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از۱۰ درصد ۱۴,۵۰۰ ۸۷۸
۱۳۹۹ تیر اصفهان وسایل و چراغ هایی که برای به کارگیری با دیودهای نورافشان (LED) ساخته شده اند. ۸۸ ۸۶۰
۱۳۹۹ اردیبهشت بازرگان سیر خشک شده ۹۰۰ ۸۴۶
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر محصولات چاپی همچنین تصاویر چاپی، گراورها وعکسها غیر از موارد مشمول ۴۹۱۱۱۰۰۰ لغایت ۴۹۱۱۹۹۳۰ ۲۱۰ ۸۴۰
۱۳۹۹ اردیبهشت قزوین کاغذ ومقوا ی صمغ زده یا چسب زده خودچسب (self-adhesive) ۳۱۴ ۷۸۵
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره)  فنر مارپیچ ۱۲۷ ۷۲۲
۱۳۹۹ اردیبهشت فرودگاه امام خمینی (ره) سایرداروهای حاوی هورمونهای کورتی کوستروئیدی مشتقات یامشابه های ساختاری آن ها که تولید داخلی ندارند ۶ ۷۱۵
۱۳۹۹ مرداد فرودگاه امام خمینی (ره) توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد ۵۰۰ ۶۰۰
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره) لباس به صورت دست از سایر مواد نسجی ۷۰ ۴۲۰
۱۳۹۹ شهریور فرودگاه امام خمینی (ره) ماشین های جوجه کشی وجوجه پروری مصنوعی برای پرورش پرندگان خانگی ۱۶۰ ۳۶۸
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر کفش هایی که درقسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی دارد به استثنای کفش ضد آتش ازکائوچو یا پلاستیک غیرمذکور در جای دیگر ۱۳۰ ۲۸۸
۱۳۹۹ آذر فرودگاه امام خمینی (ره) سایر کلاه ها، حتی آستر شده یا تزئین شده از سایر مواد ۷۰ ۲۸۰
۱۳۹۹ مرداد مشهد اسکلت و قطعات اسکلت، که در جای دیگرذکرنشده، ا زچدن، اهن یاا زفولاد ۷۰ ۵۹

 

 

ضمن عرض ادب و احترام به کلیه عزیزان تجار و سرمایه گذاران و علاقمندان به بازار کشور سوریه ، موارد ذیل به حضور ارسال میگردد

۱-رسالت اصلی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی شناساندن بازار سوریه و خاصا شهر حلب بدون هرگونه استفاده مادی میباشد و از آنجا که هزینه های این دفتر از طرق مختلف تامین میشود لذا هرگونه مشاوره اقتصادی و تجاری از سوی این دفتر کاملا رایگان و بدون دریافت هرگونه وجهی میباشد و این موضوع را وظیفه خود در برابر شهدای مدافع حرم که مظلومانه و غریبانه در این سرزمین شهید شده اند و هدیه ای است به روح پرفتوح شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز .

۲-مسول و کارشناسان این دفترچندین سال میباشد در کشور سوریه و شهر حلب مستقر میباشند و لذا هرگونه اعلام نظر و ارایه مطلب از داخل کشور سوریه به عزیزان ارسال میگردد

۳-با توجه به حجم بسیار بالای پیام ها و درخواست ها و متاسفانه نبود رایزن بازرگانی رسمی از سوی دولت ایران در این کشور و همچنین محدودیت نیروی انسانی این دفتر پیشاپیش از اینکه روزانه فقط اخبار اقتصادی و چکیده مناقصات خدمتتان ارسال میگردد عذر میخواهیم ، لیکن کلیه سوالات در اسرع وقت جواب داده میشود

راه های ارتباطی با دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

آدرس درگاه ثبت اطلاعات تجار و بازرگانان با دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

www.iseconomy.com

آدرس سایت رسمی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

www.tradetejarat.com

باتوجه به تکمیل شدن ظرفیت کانال یک و دو و سه دفتر اقتصادی حلب سوریه لذا لینک کانال چهارم را خدمتتان ارسال می نماییم

https://chat.whatsapp.com/BofZWXlu1oi1kLyaoBKkij

آدرس کانال تلگرامی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

https://t.me/Iransyriaeconomy