پس از بازسازی شبکه برق شهری، وصل مجدد جریان برق در روستاهای غنیمیه و وادی شیخان در حومه لاذقیه

کارگاه های شرکت برق لاذقیه، برق روستاهای غنیمیه و وادی شیخان در حومه شمالی لاذقیه را پس از اتمام بازسازی و مرمت شبکه های برق به منظور تشویق بازگشت مردم آواره شده که به دلیل تروریسم مجبور به ترک خانه هایشان شده اند، برقرار کردند.

مهندس جابر عاصی، مدیر شرکت برق لاذقیه توضیح داد: گروه های تروریستی شبکه برق منطقه را کاملاً خراب کرده اند و کارگاه های این شرکت حدود یک هفته پیش کار مرمت و بازسازی خود را برای تامین برق رسانی به افرادی که به خانه های خود در این منطقه بازگشته اند، آغاز کردند.

(منبع سایت آژانس خبری سانا)