شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
آمارصادرات ایران به سوریه 2ماهه

آمار صادرات واردات ایران به سوریه در ۲ ماهه نخست ۱۴۰۱

صادرات به سوریه از ایران طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است که انتظار میرود با بهبود روابط اقتصادی و حل موانع موجود در راه صادرات به کشور سوریه نرخ صادرات به سوریه افزایش پیدا کند.
ادامه مطلب