شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

سالگرد آزاد سازی حلب

در سالگرد آزاد سازی حلب ، ازسرگيری فعاليت 675 کارخانه و کارگاه صنعتی و مزایای بزرگ برای سرمایه گذاران در شهرک صنعتی شیخ نجار ، حلب.
ادامه مطلب