شعبه شرکت مخابرات سوریه در درعا اجرای پروژه افزایش ظرفیت کابل های نوری بین استان درعا و استان های قنیطره و سویدا را به ارزش کل حدود ۲۵۶ میلیون لیر سوریه(۷۳ هزار دلار) به پایان رساند.

مهندس احمد الحریری مدیر شعبه این شرکت گفت که هدف از اجرای این پروژه تضمین حفظ ارتباطات و جلوگیری از قطع شدن آنها بین استان ها به هر دلیلی است. ارائه خدمات به مراکز تلفن واقع در مسیراین کابل ها و جلوگیری از بروز مشکلات  در هنگام افزایش تقاضا برای خدمات تلفنی.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر در مرحله اتصال کابل ها و آزمایش قرار دارد تا سریعاً به خدمت گرفته شود.

(خبرگزاری سانا)