ایمن صفدی، وزیر امورخارجه اردن در سفر به واشنگتن، طرح هایی را مورد بحث قرار داد که می تواند اثرات تحریم های اعمال شده آمریکا بر سوریه را کاهش دهد.

یکی از جنبه های هدف سفر صفدی به آمریکا، گفتگو با مقامات آمریکا ، در مورد طرح های بیشتر متعلق به”بهبود زودهنگام”سوریه به منظورکاهش فشارهای زندگی که مردم سوریه در نتیجه تحریم آمریکا از آن رنج می برند می باشد.

انتظار می رود که این سفر به نفوذهای اردنی-سوری بیشتری در پرونده های اقتصادی و سیاسی دست یابد و استثناهای جدیدی از “قانون سزار”در رابطه با روابط خود با دمشق به دست آورد.

الصفدی که این روزها به آمریکا سفر کرده است، در گفت و گو با شبکه آمریکایی «سی ان ان» گفته بود: « بحران سوریه ۱۱ سال ادامه داشته است و ما باید برای حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهیم. و ادامه تمرکز بر روش هایی که نتوانسته اند به نتیجه برسند، ممکن نیست.»

(روزنامه الوطن)