رانیا احمد معاون وزیر اقتصاد در امور توسعه اقتصادی و روابط بین الملل گفت که سیاست تجارت خارجی این وزارت بر منطقی سازی واردات و توسعه صادرات متمرکز است.

حجم صادرات در پایان سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۶۶۴ میلیون یورو بوده است، در حالی که در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۱۸ میلیون یورو بوده است، در حالی که واردات در سال ۲۰۲۱ نزدیک به سال ۲۰۲۰ باقی مانده و نزدیک به ۴ میلیارد یورو بوده است.

بسام حیدر، معاون وزیر اقتصاد در امور تجارت خارجی در ابتدای سال گذشته تایید کرده بود که صادرات سوریه در سال ۲۰۲۰ حدود یک میلیارد یورو بوده است، در حالی که خانم احمد تایید کرده بود که این صادرات ۶۱۸ میلیون یورو بوده و بر اساس گفته خانم احمد، کسری تراز تجاری این کشور در سال گذشته ۲۰۲۱ حدود ۳.۳۳ میلیارد یورو بود است ، در حالی که رانیا احمد تأیید کرد که این اعداد تقریبی هستند.

خانم رانیا احمد  افزود: واردات مواد اولیه از نیازهای فرآیند تولید به ویژه کشاورزی یا صنعتی ۸۰ درصد حجم واردات را تشکیل می دهد.

وی همچنین تایید کرد که این وزارتخانه توانسته است تعادل تراز تجارت خارجی و واردات را با وجود قیمت های بالا و افزایش هزینه های حمل و نقل در سطح جهانی حفظ کند.

احمد افزود: باید واردات از جمله گندم و دارو را در اولویت قرار دهیم و مقدار ارز خارجی که داریم باید به سمت این اولویت ها اختصاص داده شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی به مرحله بهبود اقتصادی می‌رسیم، سیاست‌ اقتصادی این وزارت تغییر پیدا می کند ، چرا که سیاست‌های جاری  متناسب با شرایط فعلی است همچون سیاست جایگزینی واردات است که یک راه حل برای مقابله با تبعات جنگ به حساب می آید.

(اثر پرس)