در بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی سوریه درباره درخواست واردکنندگانی که قصد دریافت مجوز واردات را دارند، برای این درخواست به شرح زیر توضیح داده شده است.

 

  1. صرافی های دارای مجوز موظف به پذیرش تقاضای تامین مالی واردات طبق مجوز یا تاییدیه واردات هستند و باید عملیات تامین مالی آنها را بر اساس اولویت ها و تحت نظارت بانک مرکزی سوریه برنامه ریزی کنند.
  2. واردکننده ای که بخواهد برای واردات خود از شرکت صرافی مجاز تامین مالی کند، موظف به ارائه درخواست تامین مالی به همراه اصل و کپی مجوز یا تاییدیه واردات به یکی از این شرکت ها در کمترین زمان ممکن از تاریخ صدور مجوز یا تاییدیه واردات است تا بتواند اطمینان حاصل کند که درخواست تأمین مالی وی در طول مدت اعتبار مجوز یا تأییدیه خود در جدول تأمین مالی درج شده باشد.
  3. وارد کننده نباید تا قبل از اطمینان از مبلغ تامین مالی تخصیص یافته بر اساس جدول اولویت‌های تأمین مالی اقدام به حمل و نقل کالای خود کند و موظف است تنها کالایی را که ارزش آن با ارزش مالی اختصاص داده شده به آن برابر است را حمل کند زیرا حجم بیشتر از تأمین مالی تخلف محسوب شده مگر اینکه منبع تامین مالی معتبر دیگری داشته باشد که با قوانین بانک مرکزی در مورد تامین مالی مطابقت داشته باشد.

(بانک مرکزی سوریه)