مجلس شورای نقدینگی و استقراض سوریه تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد تا تسهیلات اعتباری (وام و تامین مالی) برای تامین مالی تعدادی از پروژه‌های صنعتی و انرژی‌های تجدیدپذیر را بدون در نظر گرفتن سقف‌ وام مشخص، اعطا کنند.

شایان ذکر است که اواخر سال گذشته، وزارت برق سوریه و گروهی از شرکت های اماراتی قرارداد همکاری برای ایجاد نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات امضا کردند.

(اسپوتنیک عربی)