هلال احمر عربی سوریه و سفارت چین در دمشق یادداشت تفاهمی برای دریافت ۲۵۲۰ تن برنج به عنوان کمک غذایی اهدایی جمهوری خلق چین به سوریه امضا کردند.

خالد حبوباتی رئیس سازمان هلال احمر عربی سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان هلال احمر در دمشق گفت: این مقدار شامل محموله های سوم، چهارم، پنجم و ششم برنج اهدایی چین دربرنامه کمک های سال ۲۰۲۱ است.

سفیر چین در دمشق توضیح داد: میزان کمک‌های غذایی اهدایی به سازمان هلال احمر در سال ۲۰۲۱ به ۴۰۰۰ تن رسید و کمک‌های بیشتری نیز در دوره آتی ارسال خواهد شد.

(روزنامه الوطن)