برنامه سرمایه گذاری شرکت لبنیات حمص در سال جاری شامل یک مناقصه برای نصب خط جدید تولید پنیر فرآوری شده با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ بسته در ساعت است.

محمد الحماد، مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه میزان اجرای طرح تولید در سال گذشته به ۱۴۷ درصد رسید، گفت: فروش محصولات مختلف این شرکت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد و ۲۰۳ میلیون لیر سوریه (حدود ۸ میلیون دلار) بوده است.

(هوی الشام)