کمیته سوری – موریتانی “الاخوه” با احمدو ادی محمد راظی، سفیر جمهوری اسلامی موریتانی در دمشق،راه های تقویت و توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور را در مجلس خلق مورد بحث و بررسی قرار داد.

رئیس و اعضای کمیته بر عمق و استحکام روابطی بین سوریه و موریتانی تاکید و از مواضع خود در حمایت از سوریه و پایداری مردم سوریه در برابر جنگ تروریستی قدردانی کردند.

اعضای این کمیته بر لزوم تلاش برای تقویت هماهنگی بین دو کشور برای پیشبرد روابط و یکسان سازی مواضع آنان در مجامع بین المللی اشاره کردند.

(ملاحم الإخباریه)