سوریه پنج اثر باستانی از جمله مجسمه های مختلف متعلق به شهر باستانی پالمیرا را در راستای همکاری بین سوریه و لبنان در زمینه فرهنگی بازپس گرفت.

موزه ملی دمشق این آثار و قطعات باستانی را به ابتکار موزه «نابو» در لبنان طی مراسمی که در موزه ملی بیروت تحت حمایت و حضور وزیر فرهنگ لبنان، قاضی محمد و سام المرتضی سفیر سوریه در لبنان تحویل گرفت.

(خبرگزاری سانا)