بر اساس آنچه روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» در گزارشی درباره مزایایی که سوریه از پیوستن رسمی به طرح «کمربند و جاده» می تواند به دست آورد، سرمایه گذاری چینی ها در سوریه در قالب طرح «کمربند و جاده» عمدتاً بر زیرساخت ها متمرکز است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که فعال شدن این طرح در زمانی رخ داد که دمشق در حال کار برای بازسازی کشور است، در حالی که پکن در تلاش است سوریه را در استراتژی خود برای ایجاد کریدورها به سمت غرب به اروپا ادغام کند.

به نقل از بنیانگذار یک شرکت مشاوره در خاورمیانه، حسن ماجد، گفت: چینی ها شبکه برق را در سوریه بازسازی خواهند کرد و پروژه های زیرساختی بزرگ را در اختیار خواهند گرفت.

(شبکه العالم)