ایرلاین ماهان ایر از ماه آینده “فوریه” یک پرواز هفتگی در روز دوشنبه از مبدا فرودگاه تهران به مقصد فرودگاه حلب انجام خواهد داد.

شایان ذکر است که اولین پرواز مستقیم از فرودگاه تهران به فرودگاه بین المللی حلب در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

(سایت رسمی فرودگاه حلب)