طی دیدار با مهندس ایاد الخطیب وزیر ارتباطات و فناوری سوریه در سالن مجتمع دولتی در استان درعا، مسئولان خواستار بازگشت پوشش تلفن همراه برای برخی شهرها و شهرک‌ها و فعال سازی مجدد مراکز خدمات شرکت های تلفن همراه، بهبود سرعت اینترنت مشترکین و گسترش شبکه تلفن در داخل شهر درعا، شدند.

الخطیب اشاره کرد که این وزارتخانه در سال جاری یک بودجه مالی به مبلغ ۲.۵ میلیارد لیر سوریه(حدود یک میلیون دلار) را برای بازسازی مراکز تلفن در درعا و بهره برداری از آنها بر اساس اولویت ها اختصاص داد.

(خبرگزاری سانا)