کادرهای محلی شاغل در شرکت عمومی فرآورده های آهن و فولاد در حماه، کار تعمیر و نگهداری و تعمیرات همه بخش های کارخانه ذوب آهن را آغاز کردند.

عملیات تعمیر و نگهداری شامل اجرای تعمیرات برای بخش کوره می باشد که در آن عملیات برچیدن کامل کوره دوم و تعمیر و نگهداری کامل کلیه پانل های خنک کننده، بدنه و پوشش کوره و قطعات مکانیکی و هیدرولیکی می باشد.

همچنین این عملیات شامل  تعمیر و نگهداری بخش ریخته گری که تمامی قسمت های آن برچیده شده و در حال حاضر عملیات تعمیر و نگهداری مدار الکتریکی و مکانیکی آن در حال انجام است، علاوه بر تعمیر و نگهداری مقاطع الکتریکی و ترانسفورماتورهای کوره های قوسی، قطعات اکسیژن، برق و آب و جرثقیل های دروازه ای می باشد

(روزنامه البعث)