سرقت مقدار زیادی از سهم آب سوریه از رود فرات توسط رژیم ترکیه

در جریان چند روز گذشته و به علت سرقت مقدار زیادی از سهمیه آب رودخانه الفرات متعلق به سوریه توسط رژیم ترکیه؛ حوزه معیشتی و کشاورزی در حومه های رقه و دیرالزور شاهد اثرات منفی بوده است.

استاندار رقه عبد الرزاق خلیفه تصریح کرد: در مدت اخیر ترکیه مقدار زیادی سهم آب سوریه از رودخانه  الفرات را به نحو چشمگیری کاهش داده است. ترکیه موظف است اجازه دهد ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه آب وارد سوریه شود اما این مقدار به ۲۰۰ یا بسیاری از اوقات به پاییین تر از این مقدار می‌‌رسد که این امر منجر به توقف تولید برق توسط توربین های آبی در رودخانه فرات شده است علاوه بر آن باعث کاهش سطح آب ،که در ابیاری استفاده می شود شده است.

(منبع سایت آژانس خبری سانا)