شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

آمار صادرات واردات ایران به سوریه ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱

صادرات به سوریه از ایران طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است که انتظار میرود با بهبود روابط اقتصادی و حل موانع موجود در راه صادرات به کشور سوریه نرخ صادرات به سوریه افزایش پیدا کند.
ادامه مطلب