دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب

جزییات مذاکرات وزیر صمت در سوریه با گزارش مدیر دفتراقتصادی ایران در حلب

حضور شرکت‌های ایرانی در سوریه و نوع این حضور و قانون تجارت آزاد دو کشور که مشکلات اساسی داشت، مطرح و قرار شد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز قانون ۸۸ قلم کالای استثنای تجارت آزاد را تبدیل به …
ادامه مطلب