شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

آماده شدن سومین نمایشگاه بین المللی حلب پس از بازگشایی فرودگاه بین المللی حلب(فرصت حضور و مشارکت)

فرصت حضور ومشارکت ، یکی از مهمترین فرصت‌های که در مورد معرفی صنایع موجود در سوریه ونیازهای این صنایع ونیاز مواد آولیه که در یک جا جمع می شوند و فرصت برای بازریابی محصولات
ادامه مطلب