️در این گفتگو آقای دیاب ظرفیت های استان حلب را اعلام کرد و  از تجار و صنعتگران ایرانی برای حضور در حلب و مشارکت در فعالیت های اقتصادی دعوت کرد
ادامه مطلب