لیست تجار سوریه

دفتر تجارت ایران سوریه در حال تهیه لیست تجار سوریه میباشد.تجار ایرانی میتوانند با داشتن لیست تجار سوریه بدون واسطه و تنها با یک مترجم به ارتباط با تجار سوریه بپردازند.

از این رو بر آن شدیم تا لیست تجار سوریه اعم از تجار ،تولیدکنندگان ، صنعتگران و شرکت های خدماتی در اکثر زمینه ها را تهیه کنیم.

شما با داشتن این لیست به بازار بزرگ سوریه دست خواهید یافت.

بزودی در همین صفحه لیست تجار سوریه در سایر زمینه ها نیز قرار خواهد گرفت و به مرور زمان تکمیل خواهد شد.در فواصل زمانی هفتگی به این صفحه سر بزنید تا لیست تماس های تجار سوریه که افزوده شده است را در اختیار داشته باشید.

 

لیست اطلاعات شرکت های فعال در حوزه دندانپزشکی ، مراقبت های پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی کشور سوریه

اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه دندانپزشکی ، مراقبت های پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی در کشور سوریه که در نمایشگاه بین المللی حلب سوریه در فروردین ۱۴۰۰ با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و برپایی غرفه در این نمایشگاه ، با بسیاری فعالان حوزه دندانپزشکی ، مراقبت های پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپا کنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و به روز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.همچنین لیست کامل تری نیز از بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی در این حوزه ها نیز تهیه شده است که در آرشیو تجاری دفتر اقتصادی ایران در حلب قرار دارد و کسانی که به این لیست نیاز دارند میتواندی از طریق ارتباط با عوامل دفتر این لیست را نیز در اختیار داشته باشند.

این اطلاعات بصورت لیست قابل دانلود قرار دارد و همچنین تصویر کارت تجاری برخی از شرکت ها نیز درج شده است:

برای دسترسی به لیست به صفحه زیر مراجعه کنید:

اطلاعات شرکت های فعال در حوزه دندانپزشکی ، مراقبت های پزشکی و آزمایشگاه

اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه دندانپزشکی ، مراقبت های پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی در کشور سوریه که در نمایشگاه بین المللی حلب سوریه در فروردین ۱۴۰۰ با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

 

 

 

لیست تجار سوریه در حوزه ساخت و ساز مسکن و مبلمان خانگی و اداری کشور سوریه

اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه ساخت و ساز مسکن و تجهیزات و مبلمان خانگی و اداری در کشور سوریه که در نمایشگاه ساخت و ساز(Buildup) حلب سوریه در فروردین ۱۴۰۰ با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و برپایی غرفه در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه ساخت و ساز ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپا کنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.همچنین لیست کامل تری نیز از بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی در این حوزه ها نیز تهیه شده است که در آرشیو تجاری دفتر اقتصادی ایران در حلب قرار دارد و کسانی که به این لیست نیاز دارند میتوانند از طریق ارتباط با عوامل دفتر این لیست را نیز در اختیار داشته باشند.

این اطلاعات بصورت لیست قابل دانلود قرار دارد و همچنین تصویر کارت تجاری برخی از شرکت ها نیز درج شده است:

برای دسترسی به لیست به صفحه زیر مراجعه کنید:

لیست تجار سوریه در نمایشگاه ساخت و ساز حلب

اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه ساخت و ساز مسکن و تجهیزات و مبلمان خانگی و اداری در کشور سوریه که در نمایشگاه ساخت و ساز(Buildup) حلب سوریه در فروردین ۱۴۰۰ با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

 

 

 

 

 

 لیست تجار سوریه در حوزه نساجی ، پوشاک و البسه

اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه نساجی ، پوشاک و البسه در کشور سوریه که در نمایشگاه ساخت سوریه (صنع فی سوریه) در سال ۲۰۲۱ میلادی با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و برپایی غرفه در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه ساخت و ساز ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

این اطلاعات بصورت لیست قابل دانلود قرار دارد و همچنین تصویر کارت تجاری برخی از شرکت ها نیز درج شده است:

برای دسترسی به لیست به صفحه زیر مراجعه کنید:

لیست تجار نساجی سوریه

لیست تجار سوریه در حوزه نساجی ، پوشاک و البسه

اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه نساجی ، پوشاک و البسه در کشور سوریه که در نمایشگاه ساخت سوریه (صنع فی سوریه) در سال ۲۰۲۱ میلادی با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و برپایی غرفه در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه ساخت و ساز ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

لیست تجار سوریه در حوزه صنایع مواد غذایی

اطلاعات تجار سوری ، فعالان تجاری و تولیدکنندگان در زمینه مواد غذایی کشور سوریه که در نمایشگاه های رسمی کشور سوریه با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و برپایی غرفه در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه ساخت و ساز ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

برای دسترسی به لیست به صفحه زیر مراجعه کنید:

لیست تجار سوریه در حوزه صنایع مواد غذایی

اطلاعات تجار سوری ، فعالان تجاری و تولیدکنندگان در زمینه مواد غذایی کشور سوریه که در نمایشگاه های رسمی کشور سوریه با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و برپایی غرفه در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه ساخت و ساز ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

 

 

لیست تجار سوریه در حوزه کفش و تولیدات چرم

لیست تجار سوریه و اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه کفش و تولیدات چرم کشور سوریه که در نمایشگاه “سیلا” سوریه (معتبرترین نمایشگاه کفش و محصولات چرمی) در سال ۲۰۲۱ میلادی با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان و صنعتگران این حوزه ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

برای دسترسی به لیست به صفحه زیر مراجعه کنید:

لیست تجار سوریه در حوزه کفش و تولیدات چرم

لیست تجار سوریه و اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه کفش و تولیدات چرم کشور سوریه که در نمایشگاه “سیلا” سوریه (معتبرترین نمایشگاه کفش و محصولات چرمی) در سال ۲۰۲۱ میلادی با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان و صنعتگران این حوزه ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

 

 

لیست تجار سوریه در حوزه صنایع شیمیایی و پلاستیک

لیست تجار سوریه و اطلاعات شرکت های متخصص در حوزه صنایع شیمیایی و پلاستیک کشور سوریه که در نمایشگاه سال ۲۰۲۱ میلادی با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان و صنعتگران این حوزه ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

برای دسترسی به لیست به صفحه زیر مراجعه کنید:

لیست تجار سوریه در حوزه صنایع شیمیایی و پلاستیک

اطلاعات تجار سوری ، فعالان تجاری ،صنعتگران و تولیدکنندگان در زمینه صنایع شیمیایی و پلاستیک کشور سوریه که در نمایشگاه های رسمی کشور سوریه با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان و صنعتگران این حوزه ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

 

 

لیست تجار سوریه در حوزه تکنولوژی و فناوری

لیست تماس تجار سوری ، فعالان تجاری ،صنعتگران و تولیدکنندگان در زمینه تکنولوژی و فناوری که در نمایشگاه هایتک ۲۰۲۱ کشور سوریه (Syria Hitech 2021) با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه تکنولوژی و فناوری ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

برای دسترسی به لیست به صفحه زیر مراجعه کنید:

لیست تجار سوریه در حوزه تکنولوژی و فناوری و مخابرات

لیست تماس تجار سوری ، فعالان تجاری ،صنعتگران و تولیدکنندگان در زمینه تکنولوژی و فناوری که در نمایشگاه هایتک ۲۰۲۱ کشور سوریه (Syria Hitech 2021) با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه تکنولوژی و فناوری ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

 

 

لیست تجار سوریه در حوزه کشاورزی و دام‍‍پزشکی

لیست تماس تجار سوری ، فعالان تجاری ،صنعتگران و تولیدکنندگان در زمینه کشاورزی و دام‍‍پزشکی که در نمایشگاه اگریتکس۲۰۲۱ کشور سوریه (Syria Agritex 2021) با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی و دام‍‍پزشکی ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

برای دسترسی به لیست به صفحه زیر مراجعه کنید:

لیست تجار سوریه در حوزه کشاورزی و دام‍‍پزشکی مرغداری سوریه

لیست تجار سوریه در حوزه کشاورزی و دام‍‍پزشکی مرغداری سوریه

لیست تجار سوریه در حوزه کشاورزی و دام‍‍پزشکی

لیست تماس تجار سوری ، فعالان تجاری ،صنعتگران و تولیدکنندگان در زمینه کشاورزی ،دام‍‍پزشکی و مرغداری که در نمایشگاه اگریتکس۲۰۲۱ کشور سوریه (Syria Agritex 2021) با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی و دام‍‍پزشکی ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

 

لیست شرکت های کشور سوریه فعال در حوزه نفت و گاز

لیست تماس تجار سوری ، فعالان تجاری ،صنعتگران و تولیدکنندگان در حوزه نفت و گاز که در نمایشگاه سیرپترو۲۰۲۱ کشور سوریه (SyrPetro 2021) با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه نفت و گاز ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

برای دسترسی به لیست به صفحه زیر مراجعه کنید:

لیست شرکت های کشور سوریه فعال در حوزه نفت و گاز

لیست شرکت های کشور سوریه فعال در حوزه نفت و گاز

لیست تماس تجار سوری ، فعالان تجاری ،صنعتگران و تولیدکنندگان در حوزه نفت و گاز که در نمایشگاه سیرپترو۲۰۲۱ کشور سوریه (SyrPetro 2021) با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه نفت و گاز ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

 

لیست تماس تجار سوریه در زمینه تکنولوژی ، فناوری و اطلاعات

لیست تماس تجار سوری ، فعالان تجاری ،صنعتگران و تولیدکنندگان در زمینه تکنولوژی و فناوری که در اولین نمایشگاه اکسپوتک۲۰۲۱ در شهر حلب سوریه (ExpoTech 2021) با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه تکنولوژی و فناوری ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

لیست تماس تجار سوریه در زمینه تکنولوژی ، فناوری و اطلاعات

لیست تماس تجار سوریه در زمینه تکنولوژی ، فناوری و اطلاعات

لیست تماس تجار سوری ، فعالان تجاری ،صنعتگران و تولیدکنندگان در زمینه تکنولوژی و فناوری که در اولین نمایشگاه اکسپوتک۲۰۲۱ در شهر حلب سوریه (ExpoTech 2021) با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه تکنولوژی و فناوری ارتباط برقرار کرد .لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

 

لیست تجار سوریه در نمایشگاه تولیدکنندگان حلب آذر ۱۴۰۰(تجار سوری در حوزه صنعت)

لیست تجار متخصص در حوزه صنعت و مهندسی در کشور سوریه که در نمایشگاه تولیدکنندگان حلب سوریه با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با حضور و برپایی غرفه در این نمایشگاه ، با بسیاری از فعالان حوزه صنعت و مهندسی ارتباط برقرار کرد .

لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

لیست تجار تولیدکنندگان حلب سوریهلیست تجار سوریه در نمایشگاه تولیدکنندگان حلب آذر ۱۴۰۰(تجار سوری در حوزه صنعت)

لیست تجار متخصص در حوزه صادرات در کشور سوریه که در نمایشگاه صادرات دمشق سوریه با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

 

لیست تجار سوریه در نمایشگاه صادرات دمشق آذر ۱۴۰۰

لیست تجار متخصص در حوزه صادرات در کشور سوریه که در نمایشگاه صادرات دمشق سوریه با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

لیست تجار سوریه در نمایشگاه صادرات دمشق آذر ۱۴۰۰

لیست تجار متخصص در حوزه صادرات در کشور سوریه که در نمایشگاه صادرات دمشق سوریه با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

 

 

لیست تجار سوریه در حوزه دارو سازی کشور سوریه نمایشگاه بهمن ۱۴۰۰ حلب

لیست تجار متخصص در حوزه دارو سازی در کشور سوریه که در نمایشگاه صنایع دارویی سوریه همراه سومین کنفرانس علمی داروسازی در هتل شیراتون حلب در تاریخ ۲۱-۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.

اطلاعات شرکت های فعال در حوزه دارو سازی کشور سوریه

لیست تجار سوریه در حوزه دارو سازی کشور سوریه نمایشگاه بهمن ۱۴۰۰ حلب

لیست تجار متخصص در حوزه صادرات در کشور سوریه که در نمایشگاه صادرات دمشق سوریه با برپایی غرفه نمایشگاهی فعال بودند در دسترس شما قرار داده شده است.

لیست پیش رو نیز از برپاکنندگان غرفه در این نمایشگاه توسط دفتر اقتصادی ایران در حلب بصورت حضوری و چهره به چهره تهیه شده است .از این رو اطلاعات لیست بسیار دقیق و بروز میباشد که در اختیار عموم قرار داده ایم.