در این مجموعه سلسله آموزش های پنج دقیقه ای مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی (مهندس مهدی عباسی ) در رابطه با چگونگی تجارت با کشور سوریه قرار داده میشود.

قسمت اول

در این پنج دقیقه شما با موضوعات زیر در کشور سوریه آشنا میشوید :

  • چگونگی بازاریابی کالاهای ایرانی در کشور سوریه
  •  میزان صادرات و واردات ایران و سوریه در سال گذشته
  • علت عدم تراز مناسب تجاری بین ایران و سوریه
  • دلیل کم کاریهای متولیان بخش اقتصاد ایران وسوریه طی این سالها
  • برنامه نمایشگاه های خرداد کشور سوریه
  • دعوت مسئولین و فعالان اقتصادی سوریه از شرکت های ایرانی