اندیشکده اقتصاد مقاومتی نسخه اولیه پژوهشی با موضوع ” بررسی ظرفیت ها و فرصت های همکاری اقتصادی ایران با سوریه ” را منتشر کرد

مطالب این پژوهش بسیار دقیق و کاربردی است .این پژوهش را میتوانید در مسیر اقتصاد مقاومتی چراغ راه قرار داده تا به هدف اصلی که پیروزی در جنگ اقتصادی است دست یافت.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی خواندن این پژوهش را به شما عزیزان توصیه میکند.

گروه «تجارت و دیپلماسی اقتصادی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی ظرفیت ها و فرصت های همکاری اقتصادی ایران با سوریه» در دستور کار دارد.

گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار دانش بارگذاری شده است.

 

منبع:اندیشکده اقتصاد مقاومتی