یکصدودومین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای حسین عباسی (مدیر بازرگانی شرکت ایمن تجهیز آسیا)
 • آقای مرتضی دلاوری (کارشناس فروش شرکت ایمن تجهیز آسیا)

دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

تخصص عزیزان در حوزه های صادرات مصالح ساختمانی، لوازم بهداشتی و شیرآلات می باشد.

 نشست تجاری و صنعتی دفتر اقتصادی حلب با شرکت های ایرانی

نشست تجاری و صنعتی دفتر اقتصادی حلب با شرکت های ایرانی

یکصدوسومین نشست تجاری و صنعتی دفتر اقتصادی حلب با شرکت های ایرانی

یکصدوسومین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

 این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای امیر نظری شکیب (مدیر بازرگانی شرکت دینیز تجارت)
 • خانم الهه باقریان بجار کناری(مدیر عامل شرکت بین المللی عصر نوین)

 دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

 تخصص عزیزان در حوزه های واردات وصادرات کالاهای مجاز به بازرگانی، صنعتی، مصالح ساختمانی و مواد غذایی
ترخیص کالا از گمرکات داخلی، خارجی و بین الملل میباشد

نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

 

یکصدوچهارمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای علی رضا قنبری کرندق (مدیر بازرگانی شرکت شیرآلات شودر)

دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

تخصص عزیزان در حوزه های تولید شیرآلات، دستگاه ضد عفونی اتومات و تولید هواکش موتور سیکلت میباشد

 نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

یکصدوپنجمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

 این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

آقای حیدر عشوری چریانی (نماینده شرکت بازرگانی بزره کار اسپادانا)
آقای هادی خلیفه زاده اصفهانی (نماینده شرکت بازرگانی بزره کار اسپادانا)
آقای حسین زمانی چریانی (نماینده شرکت بازرگانی بزره کار اسپادانا)

دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

تخصص عزیزان در حوزه های ادوات و ماشین الات کشاورزی، فرآورد های لبنیاتی وسرمایه گذاری و در زمینه کاشی وسرامیک می باشد

 یکصدوششمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

آقای سید مهدی موسوی قاسمی (مدیربازرگانی و فروش شرکت برنده تجارت جهانی)
آقای سجاد عمادی(رئیس هیئت مدیره شرکت زمرد کرمان)
 دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

 تخصص عزیزان در حوزه های صادرات و واردات،لوازم خانگی، تجهیزات ترافیکی، مصالح ساختمانی و تاسیسات می باشد

 

 یکصدوهفتمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

 این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای کیوان نوری(مدیر عامل صنایع داده های زمین اوپال)
 • آقای محمدرضا قادری(نماینده شرکت آریان لبن نقش جهان)
 • آقای حسن احمدی(نماینده گروه صنایع bts)
 • آقای خیراله سلیمیان

 دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

 تخصص عزیزان در حوزه های استخراج، تولید وبازریابی در معادن سنگ میباشد

 

یکصدوهشتمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای حمید روشنائی(مدیر بازرگانی شرکت راسل تابلو)
 • آقای سلمان ابراهیمی ورکیانی (کارشناس فروش شرکت راسل تابلو)

دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

تخصص عزیزان در حوزه های صنعت برق وتجهیزات برقی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی میباشد

 نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

یکصدونهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

آقای نعمت اله گرجی(فعال در حوزه سنگ)

آقای احسان کاوئی

دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

 تخصص عزیزان در حوزه های سنگ، سنگ تزئینی و مصالح ساختمانی می باشد

یکصدودهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای ابوالقاسم عسگرزاده (نماینده مجموعه سنگ کوهرنگ )

 دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

 تخصص این عزیز در حوزه های بازریابی و فروش موادغذایی می باشد

 نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

یکصدویازدهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای حسین دانش (مدیرعامل شرکت مدیریت بازرگانی طه سفیران سه دژ)
 • آقای حسین جعفری هرستانی (بازرس اصلی شرکت مدیریت بازرگانی طه سفیران سه دژ)

دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

تخصص عزیزان در حوزه های بازرگانی و تولید لوازم موتورسکلیت میباشد

یکصدوسیزدهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

یکصد و دوازدهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

 این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای سجاد اسکندری (مدیربازرگانی شرکت تلاشگران آفتاب معدن کرمان)

 دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

 تخصص عزیزان در حوزه های تولید، تجارت و صادرات پسته و  محصولات فراوری شده از پسته مانند کره پسته، پسته بصورت خام و بسته بندی آن می باشد

 یکصدوسیزدهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

یکصدوسیزدهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

یکصد و سیزدهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

 این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای امیر زراعتی شادمهری (مدیرعامل شرکت فرانور پاسارگاد ایرانیان)
 • آقای مهدی افضلی زاده (نماینده شرکت فرانور پاسارگاد ایرانیان)

 دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

 تخصص عزیزان در حوزه های تولید انواع محصولات دانش بنیان وبسیار کم مصرف وهوشمند وروشنایی سیوینگ انرژی

 • منابع تجدیدپذیر خورشیدی، بادی وآبی
 • هوشمندسازی ساختمان واینترنت اشیا
 یکصدوسیزدهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

یکصدوسیزدهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

یکصد و چهاردهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی

این نشست در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی برگزار گردید که طی آن مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با :

 • آقای مصطفی صاحبکار (نماینده شرکت توس نگاه)
 • آقای علی محمد صاحبکار (نماینده شرکت توس نگاه)

 دیدار و در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و روابط اقتصادی و موضوعات تخصصی شرکت های ایرانی بحث و گفتگو کردند.

 •  تخصص عزیزان در حوزه های تجهیزات پزشکی، صادرات اقلام پزشکی، احداث و بازسازی کارخانه‌جات پزشکی
 • تولید تابلوهای برق فشار ضعیف ومتوسط
 • تعمیر ترانسفورماتورهای قدرت
 • تولید دستگاه های دودزا برای جلوگیری از سرقت
 یکصدوچهاردهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

یکصدوچهاردهمین نشست تجاری و صنعتی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با شرکت های ایرانی

ضمن عرض ادب و احترام به کلیه عزیزان تجار و سرمایه گذاران و علاقمندان به بازار کشور سوریه ، موارد ذیل به حضور ارسال میگردد

۱-رسالت اصلی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی شناساندن بازار سوریه و خاصا شهر حلب بدون هرگونه استفاده مادی میباشد و از آنجا که هزینه های این دفتر از طرق مختلف تامین میشود لذا هرگونه مشاوره اقتصادی و تجاری از سوی این دفتر کاملا رایگان و بدون دریافت هرگونه وجهی میباشد و این موضوع را وظیفه خود در برابر شهدای مدافع حرم که مظلومانه و غریبانه در این سرزمین شهید شده اند و هدیه ای است به روح پرفتوح شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز .

۲-مسول و کارشناسان این دفترچندین سال میباشد در کشور سوریه و شهر حلب مستقر میباشند و لذا هرگونه اعلام نظر و ارایه مطلب از داخل کشور سوریه به عزیزان ارسال میگردد

۳-با توجه به حجم بسیار بالای پیام ها و درخواست ها و متاسفانه نبود رایزن بازرگانی رسمی از سوی دولت ایران در این کشور و همچنین محدودیت نیروی انسانی این دفتر پیشاپیش از اینکه روزانه فقط اخبار اقتصادی و چکیده مناقصات خدمتتان ارسال میگردد عذر میخواهیم ، لیکن کلیه سوالات در اسرع وقت جواب داده میشود

راه های ارتباطی با دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

آدرس درگاه ثبت اطلاعات تجار و بازرگانان در دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

www.iseconomy.com

 

آدرس سایت رسمی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

www.tradetejarat.com

 

برای دسترسی سریعتر به محتوای سایت عضو کانال ما شوید

درصورت تکمیل بودن یک گروه واتس اپ میتوانید روی سایر گروه ها بزنید(محتوای گروه ها مشابه هم و همزمان بروز میشوند.لطفا فقط در یک گروه عضو شوید)

 

آدرس کانال تلگرامی دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

https://t.me/Iransyriaeconomy