نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی حلب سوریه از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ در محل هتل شیراتون حلب برگزار میشود

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی از فعالان حوزه پزشکی دعوت مینماید تا از نمایشگاه تخصصی بین المللی دندانپزشکی و آزمایشگاهی همراه کنفراس دندانپزشکی کشور سوریه بازدید نمایند.

این نمایشگاه بعنوان فرصت کم نظیر در حوزه پزشکی فراهم می آورد و ۳۰ شرکت در زمینه‌ای دندانپزشکی و آزمایشگاهی در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.

ساعت شروع نمایشگاه دندانپزشکی وآزمایشگاهی وکنفرانس دندانپزشکی ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۹:۰۰ میباشد.

شایان ذکر است که دفتر اقتصادی ایران در حلب همانند روال سابق در این نمایشگاه غرفه فعال دارد و میزبان شرکت های ایرانی و سوری و همچنین مکان مناسبی برای جلسات B2B خواهد بود.

 

نمایش بصورت تمام صفحه