نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی حلب سوریه از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ در محل هتل شیراتون حلب برگزار میشود.

دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی از فعالان حوزه پزشکی دعوت مینماید تا از نمایشگاه تخصصی بین المللی دندانپزشکی و آزمایشگاهی همراه کنفراس دندانپزشکی کشور سوریه بازدید نمایند.

این نمایشگاه بعنوان فرصت کم نظیر در حوزه پزشکی فراهم می آورد و ۴۰ شرکت در زمینه‌ای دندانپزشکی و آزمایشگاهی در این نمایشگاه شرکت کردند.

ساعت شروع نمایشگاه دندانپزشکی و آزمایشگاهی وکنفرانس دندانپزشکی ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۹:۰۰ میباشد.

شایان ذکر است که دفتر اقتصادی ایران در حلب همانند روال سابق در این نمایشگاه غرفه فعال دارد و میزبان شرکت های ایرانی و سوری و همچنین مکان مناسبی برای جلسات B2B خواهد بود.

 

گزارش نشست های برگزار شده در غرفه دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

 

 گزارش روز دوم نمایشگاه و توضیحات درباره نمایشگاه ۸ تا ۱۲ آذر ایران در دمشق توسط مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

 

۱ – برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

 •  دکتر دندانپزشک شعبان اسماعیل (عضو اتحادیه صنفی دندانپزشکی طرطوس)
 •  دکتر دندانپزشک عادل جوریه(عضو اتحادیه صنفی دندانپزشکی طرطوس)
 •  دکتر دندانپزشک عاطف بشاره (عضو اتحادیه صنفی دندانپزشکی طرطوس)

 این دیدار در محل غرفه ایران با حضور کارشناس دفتر اقتصادی ایران در حلب برگزار و راه های توسعه روش های انتقال تجهیزات آزمایشگاهی از جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

۲- برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • دکتر دندانپزشک فهد جبرینی ( رایزن اقتصادی تجار وصنعتگران سوریه در مصر)

 دفتر خدمات تجاری در مصر در زمینه‌ی تجارت بین المللی

این دیدار در محل غرفه ایران با حضور کارشناس دفتر اقتصادی ایران در حلب برگزار و راه های توسعه روش های انتقال کالا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

 برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

۳- برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • دکتر دندانپزشک مخلص الجندی (رئیس اتحادیه صنفی دندانپزشکان حماه)
 • دکتر دندانپزشک جلال ابو طوق(رییس سازمان بهداشتی دندانپزشکی حماه)
 • دکتر دندانپزشک محمد قنوت (رییس هیئت علمی اتحادیه صنفی دندانپزشکی حماه)

این دیدار در محل غرفه ایران با حضور کارشناس دفتر اقتصادی ایران در حلب برگزار و راه های توسعه روش های انتقال تجهیزات آزمایشگاهی از جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

۴- برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

 •  دکتر دندانپزشک نصر عبدالرحمن ( عضو اتحادیه صنفی دندانپزشکان حماه)
 •  دکتر دندانپزشک صلاح عبدالرحمن ( عضو دندانپزشکی حماه)
 •  دکتر دندانپزشک حمزه الطواشی ( عضو اتحادیه صنفی دندانپزشکی حماه)

 این دیدار در محل غرفه ایران با حضور کارشناس دفتر اقتصادی ایران در حلب برگزار و راه های توسعه روش های انتقال تجهیزات دندانپزشکی و کارگاه‌های دندانپزشکی از جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

۵- برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • آقای علی معیری (عضو هیئت مدیره شرکت المعیری)

 دارای دفتر تجاری در دبی در حوزه ماشین آلات ساختمانی

 این دیدار در محل غرفه ایران با حضور کارشناس دفتر اقتصادی ایران در حلب برگزار و راه های توسعه روش های انتقال ماشین آلات ساختمانی از جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

۶- برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • دکتر دندانپزشک ادوار البیر صاموئیل(مدیر عامل شرکت الجامعه)

 این دیدار در محل غرفه ایران با حضور کارشناس دفتر اقتصادی ایران در حلب برگزار و راه های توسعه روش های انتقال تجهیزات دندانپزشکی و تجهیزات کارگاه‌های دندانپزشکی از جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

۷- برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • دکتر محمد سلطان (رییس مرکز خلاقیت دانشگاه حلب)
 •  دکتر صبحی اورفلی (عضو هیئت مدیره)

 این دیدار در محل غرفه ایران با حضور کارشناس دفتر اقتصادی ایران در حلب برگزار و راه های توسعه روش های انتقال دانش از جمهوری اسلامی ایران به سوریه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

۸- برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • آقای عادل عقاد ( مدیر عامل شرکت Akkadian )
 • آقای غسان قدسی (واردکننده میوه از روسیه)

 این دیدار در محل غرفه ایران با حضور کارشناس دفتر اقتصادی ایران در حلب برگزار و راه های توسعه روش های انتقال کالا از جمهوری اسلامی ایران به سوریه وکشورهای منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

۹- برگزاری نشست در غرفه دفتر اقتصادى ایران در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • دکتر دندانپزشکی محمد المشرف (رییس هیئت علمی دانشگاه آزاد الشهبا و عضو سازمان المان سوریه کاشت دندان)

 این دیدار در محل غرفه ایران با حضور کارشناس دفتر اقتصادی ایران در حلب برگزار و راه های توسعه روش های انتقال دانش وتبادل دانشجویان بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

نشست دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

نشست دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

اطلاعات تماس شرکت ها و اشخاص در دفتر اقتصادی ایران در حلب موجود است.

 

معرفی شرکت های فعال و غرفه دار در نمایشگاه و کنفرانس دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت ” AL-OLA “

تخصص : تجهیزات ارتودنسی
نمایندگی شرکت امریکایی IOS
دفتر شرکت: حلب – الموکامبو

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت ” SHAHBAMED “

تخصص : مواد ضدعفونی و تمیزکننده دندان
مدیر شرکت: مهند صغیر
دفتر شرکت: حلب

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت ” مرکز الجامعه “

تخصص : ابزار آلات دندانپزشکی
مدیر شرکت: ادوار البیر صاموئیل
دفتر شرکت: حلب – الجامعه

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت ” الهیثم ”

تخصص : ابزار آلات دندانپزشکی
دفتر شرکت: اللاذقیه

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت ” ALBASH “

تخصص : ابزار آلات دندانپزشکی

 دفتر شرکت: حلب

خدمات شرکت

 1.  PFM laser metal

 2.  veneers

 3.  DOF FACE SCANER

 

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت ” العالمیه “

تخصص : ابزار آلات دندانپزشکی
مدیر شرکت: عماد مبیض
دفتر شرکت: حلب – خلف الفندق السیاحی

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت ” SHERO “

 تخصص : ابزار آلات کارگاه دندانپزشکی
 دفتر شرکت: حلب – الجمیلیه

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت ” THE EAST “

 تخصص : تجهیزات دندانپزشکی
مدیر شرکت: عقیل سالم
 دفتر شرکت: حلب – الجمیلیه

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه در هتل شیراتون حلب

شرکت ” AL KARAM “

 تخصص : تجهیزات دندانپزشکی

 دفتر شرکت: حلب – شارع المارکات

 

 شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

شرکت ” PBI”

 تخصص : تجهیزات دندانپزشکی
مدیر شرکت: ربا المعمار
 نمایندگی شرکت‌های ایتالیایی
PRODENT ITALIA & BIOTECH
 دفتر شرکت: حلب

 شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

شرکت ” TIBA “

 تخصص : تجهیزات کارگاه‌های دندانپزشکی
 نمایندگی شرکت‌های
Handy & Denjoy & IMD
 دفتر شرکت: حلب

 شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

شرکت تجاری ” العلمی”

 تخصص : فروش انواع تجهیزات دندانپزشکی و کارگاه‌های دندانپزشکی
مدیر شرکت: احمد یمان کرزه

 دفتر شرکت: حلب – الجمیلیه

 شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

شرکت ” AL ABYAD “

تخصص : تجهیزات کارگاه‌های دندانپزشکی
مدیر شرکت: محمد الابیض
دفتر شرکت: حلب – السیاحی

 شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

شرکت های حاضر در نمایشگاه وکنفرانس دندانپزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی سوریه

اطلاعات تماس شرکت ها و اشخاص در دفتر اقتصادی ایران در حلب موجود است.