اینفوگرافیک آمار تجارت خارجی هفت ماهه سال ۱۴۰۰

آمار تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در هفت ماه سال ۱۴۰۰