پس از گذشت دو سال از پایان تهاجم تروریست‌ها به سوریه اکنون شرایط این کشور به عنوان شریک راهبردی ایران برای فعالیت‌های اقتصادی دو طرف فراهم شده است.

این روز‌ها با سفر مقامات اقتصادی دو کشور و در راس آن وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان، تلاش‌ها برای به گردش درآوردن چرخ اقتصادی افزایش یافته است.

با آغاز بازسازی کشور سوریه، بازار این کشور به دنبال منبعی است تا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند، موادی که به سبب جنگ و محاصره در سوریه از بین رفته است. براساس بررسی ها، بخش خصوصی در سوریه به سمت تولیدات ایرانی تمایل دارد، زیرا هم کیفیت ان بالاست و هم هزینه‌های بارگیری و حمل و نقل آن‌ها در مقایسه با هزینه‌های حمل و نقل دریایی از کشور‌های شرق آسیا، کم‌تر است.

تلاش‌های سوریه فقط به همکاری با همپیمانان منحصر نشده است بلکه این کشور براساس قانون جدید، سرمایه گذاری با ارز خارجی را هم آغاز کرده که اولویت نخست با بخش کشاورزی با معافیت کامل مالیاتی و حذف تشریفات گمرکی است و این در حالی است که معافیت‌های طرح‌های صنعتی بین ۵۵ تا ۷۰ درصد است.

این اقدام با هدف تحقق فضای سرمایه گذاری به گونه‌ای است که دارایی‌های خارجی را تشویق و در همین حال از تولید داخلی حمایت کند.

نیاز شدید سوریه به مبادلات تجاری، دو کشور ایران سوریه را بر آن داشته تا گام‌های خود را سریع‌تر بردارند که این روز‌ها در قالب برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است، نمایشگاهی که نگاه همگان را به خود جلب کرده با این امید که فرصت سرمایه گذاری را در سوریه فراهم کند.

(منبع :خبرگزاری صدا سیما)