وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده سوریه از ابتکار تولید آب میوه غلیظ با همکاری بخش خصوصی برای حمایت از  کشاورزان مرکبات و مصون ماندن آنها از متحمل شدن زیان های عمده به دلیل رکود محصولشان خبر داد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه ، همکاری با سازمان‌های غیردولتی برای تولید آب‌میوه‌های غلیظ از مازاد مرکبات، بر اساس سازوکار زیر انجام می‌شود:

وزارت تجارت داخلی مواد اولیه مورد نیاز از جمله مرکبات «پرتقال یا لیمو»، شکر و سایر لوازم تولید را تامین می‌کند.

سپس هر سازمان با استفاده از امکانات های داخلی خود آب میوه غلیظ تولید می کند و آب میوه های تولیدی خود را با قیمت مناسب در بازار می فروشد تا درآمدی برای خود به دست آورد و فقط هزینه مواد اولیه را به وزارت تجارت داخلی پرداخت می کند.

(خبرگزاری سانا)