رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه،  أبو الهدى اللحام بر وجود همکاری کامل با دولت در ارائه بیشترین میزان ممکن کالا برای کنترل مکانیسم های بازار و کنترل هرگونه تغییر یا افزایش غیرموجه قیمت ها تاکید کرد.

بازکردن باب واردات برای همه کالاها و مواد استراتژیک بهترین راه حل برای کنترل بازار است و با اشاره به اینکه توافقی با نهادهای دولتی برای اجازه واردات بسیاری از کالاها انجام شده است و این موضوع  در افزایش تقاضا و در دسترس بودن مواد، که به کاهش قیمت کمک می کند.

اگر کالا در دسترس باشد، قیمت ها کاهش می یابد و بار دوش شهروندان کاهش می یابد. قدرت خرید مصرف کننده و ضعف درآمدی در تمامی عملیات های فعالیت اقتصادی منعکس می شود و باید گام به گام بهبود یابد، به خصوص که در ماه رمضان هستیم و قیمت ها افزایش یافته است.

اللحام ابراز امیدواری کرد که دولت همانند سایر کشورها سیاست بازکردن درهای واردات را اتخاذ کند و در عین حال روندها را تسهیل کند و مالیات و عوارض واردات مواد استراتژیک را لغو کند و مهمتر از همه، ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی بالاترین میزان است که بر هزینه های کالا و مواد تاثیر می گذارد.

(المشهد)