بانک مرکزی سوریه بر اساس اطلاعیه  بانکی نرخ برابری لیره سوریه در برابر دلار را به ازای هر دلار آمریکا ۲۸۱۴ لیره تعیین کرد

بر اساس اطلاعیه  بانکی و صرافی صادره از سوی بانک مرکزی، قیمت خرید دلار آمریکا برای تحویل حواله های شخصی دریافتی از خارج از کشور به لیر سوریه نیز ۲۸۰۰ لیر برای هر دلار تعیین شد.

نرخ برابری لیر در برابر یورو نیز ۳۰۵۱.۲۲ لیر سوریه برای هر یورو تعیین شد.

قابل ذکر است که نرخ لیر در برابر دلار پیش از این ۲۵۱۲ لیر به ازای هر دلار و برای نقل و انتقالات شخصی ۲۵۰۰ لیر در هر دلار تعیین شده بود.

(سانا)