طی ۲۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹روند سرمایه‌گذاری خارجی ایران با فراز و نشیب‏‌های زیادی مواجه بوده که از جمله مهمترین دلایل آن می‏‌توان به تحریم‏‌های بی‌ المللی اشاره کرد.

در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری خارجی ایران حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. در این گزارش، روند سرمایه‌گذاری خارجی طی ۲۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ به تفکیک سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و دلایل نوسانات آن ارائه شده است.

(اتاق بازرگانی تهران)