پس از دو تصمیم اقتصادی بانک مرکزی سوریه که اولی نرخ سود سپرده ها را به ۱۱ درصد و دومی افزایش نرخ دلار به ۲۸۱۴ لیر  بود، سؤالاتی در مورد عواقب آن آغاز شد:

افزایش نرخ سود به منظور هجوم پس انداز در حساب های بانکی و همگام شدن با تورم و هزینه های بالای تامین منابع مالی است.

به عبارتی تورم بخش زیادی از قدرت خرید لیر را می بلعد، این دو تصمیم با یکدیگر ترکیب می شوند و دو قسمت نرخ سود ارز سوریه یا نقل و انتقالات مالی و نرخ ارز است.

با توجه به افزایش ارز رسمی در برابر دلار، بایستی شاهد افزایش جزئی قیمت ها باشیم، اما در مقابل درآمدهای ارزی بانک سوریه افزایش می یابد.

اما از زاویه دیگری از این تصمیم، نگرانی صنعتگران وجود دارد که رئیس اتاق صنایع دمشق و حومه آن، سامر الدیب، به آن اشاره کرد که نرخ سود وجوه سپرده گذاری شده در بانک های سوریه از ۷ درصد به ۱۱ درصد برای یک ماه تعدیل شود ممکن است منجر به افزایش هزینه وام ها  برای صنعتگران شود که بر قیمت بالای محصولات صنعتی منعکس خواهد شد.

(سن سیریا)