اعلام ردیف تعرفه کالاهای مشمول اخذ عوارض ۷۰۰ ریال از هر کیلو * غله ، نشاء ، نهال و پیازهای گل های زینتی ، انواع چوب ، انواع بذر ، پنبه ، برنج ، چای ، کنجاله ، لوبیا ، کلزا ، جو ، ذرت و دانه های روغنی » موضوع حکم بند ( ۵ ) قسمت ( ج ) تغییرات متفرقه — اصلاحات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و واریز به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲

نمایش بصورت تمام صفحه

(سازمان گمرک)