صادرات به سوریه از ایران طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است که انتظار میرود با بهبود روابط اقتصادی و حل موانع موجود در راه صادرات به کشور سوریه نرخ صادرات به سوریه افزایش پیدا کند.

تجار برای تجارت با سوریه و صادرات به سوریه نیازمند آمارهای تجاری و اقتصادی از روند و میزان صادرات به سوریه و لیست کالاهای صادراتی به سوریه هستند، این آمار سبب کاهش ریسک تجاری و افزایش آگاهی از نیاز بازار سوریه برای صادرات میشود.

در این مطلب آمار واردات و صادرات ایران به سوریه در ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۱ که سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر نموده است بصورت فایل اکسل در اختیار شما قرار داده شده است و همچنین به بررسی :

  • میزان صادرات ایران به سوریه در ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۱
  • میزان صادرات برحسب گروه های کالایی
  • میزان صادرات زیر گروه های کالایی با بیشترین صادرات
  • میزان صادرات ایران به سوریه در بین سایر کشورها
  • میزان واردات ایران از سوریه در ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۱
  • میزان واردات ایران از سوریه در بین سایر کشورها

و جزئیات دیگری که می تواند راهنمای صادرات به سوریه برای شما باشد، خواهیم پرداخت.

صادرات ایران به سوریه در ۵ماه اول سال ۱۴۰۱ بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران

آمار ماهه صادرات ایران سوریه

آمار ماهه صادرات ایران سوریه

میزان ارزش صادرات ایران به سوریه در ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۱

سال صادرات(از ایران) نام کشور ارزش (دلار)
۱۴۰۱ سوریه  ۹۳ میلیون دلار
۱۴۰۰ سوریه  ۸۶.۴ میلیون دلار

بر اساس آماری که گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، میزان صادرات ایران به سوریه در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ارزش ۹۳ میلیون دلار بوده است. که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ در مدت مشابه که حدود ۸۶.۴میلیون دلار بوده حدود ۷.۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته است.

میزان صادرات ایران به سوریه در بین سایر کشورها

کل صادرات ایران در ۵ماهه سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۱ میلیارد دلار بوده است که صادرات به کشور سوریه در بین صادرات ایران به سایر کشورها در رتبه ۱۸جدول صادرات ایران را دارا میباشد.

واردات ایران از سوریه در ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بر اساس آمار رسمی گمرک

 

میزان ارزش واردات ایران از سوریه در ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۱

سال واردات (به ایران) نام کشور ارزش (دلار)
۱۴۰۱ سوریه ۶.۵ میلیون دلار
۱۴۰۰ سوریه ۱۰.۷ میلیون دلار

بر اساس آماری که گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، میزان واردات ایران از سوریه در ۵ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ارزش ۶.۵میلیون دلار بوده است. که این آمار در مدت مشابه نسبت به سال ۱۴۰۰ که حدود ۱۰.۷میلیون دلار بوده است حدود ۳۹درصد کاهش نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه داشته است.

میزان واردات ایران از سوریه در بین سایر کشورها

میزان واردات ایران در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۱.۶ میلیارد دلار بوده است که واردات از کشور سوریه در بین واردات ایران از سایر کشورها در رتبه ۶۲ جدول واردات ایران قرار دارد .