قسمت هفتم مجموعه مستند سوریه سرزمین شگفتی ها (در ریف حلب)

ماجرای ستاره ی ایرانی ناشناخته در حلب که در عشیره های سوری بیشتر از ایران معروف است…

معرفی ظرفیتهای اقتصادی در حوزه صنعت سیمان و مصالح ساختمانی برای حضور بیشتر ایران

دلیل محبوبیت مدافعان حرم ایرانی در سوریه چیست؟!

 

با مجموعه مستند ۱۳ قسمتی «سوریه، سرزمین شگفتی ها» همراه باشید.