«بوکمال، راه آزادی» ؛ قسمت دوازدهم از مجموعه مستند «سوریه، سرزمین شگفتی ها»

از میادین تا بوکمال را با ثریا سفر کنید….

دیدار با اهالی خانه ای در بوکمال که حاج قاسم جهت حلالیت برایشان نامه نوشت…

ماجرای جذاب آزادسازی شهر بوکمال با فرماندهی حاج قاسم؛ تدبیر حاج قاسم برای در امان ماندن مردم بوکمال در عملیات آزادسازی چه بود؟

فرصت های صنعتی و کشاورزی شرق سوریه برای ایران

باز شدن راه زمینی ایران، عراق و سوریه از مرز بوکمال، کلید حل مشکل حضور ایران در اقتصاد سوریه و تحول اقتصادی محور مقاومت

 

سرمایه گذاری در سوریه از طریق دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی