آغاز دومین دوره عادی مجلس شورای سوریه در سال جدید

مجلس شورا با تشکیل نشستی به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس و با حضور مهندس حسین عرنوس نخست وزیر و شماری از وزیران، دومین دوره عادی خود از دوره دوم قانون گذاری را آغاز کرد.

رئیس مجلس شورا حموده صباغ در آغاز نشست بر اهمیت برداشتن گام های جدید برای تأمین نیازها و آرزوهای شهروندان تأکید کرد.

رئیس مجلس ضمن اشاره به همکاری ثمربخش بین مجلس شورا و کابینه تاکید کرد که هدف مشترک مجلس و کابینه تقویت پایداری ملت سوریه است.

به نوبه خود نخست وزیر مهندس حسین عرنوس گفت: هدف ما خدمت به شهروندان و  فراهم کردن شرایط زندگی آبرومندانه برای آنان است.

(منبع سایت خبری سانا)