نمایشگاه”ساخت سوریه” فرصتی برای صادرات پوشاک و منسوجات فراهم می کند (فرصت برای حضور برای تامین مواد اولیه این صنعت)

امروز ، مقدمات راه اندازی نمایشگاه “ساخت سوریه” ، که در زمینه صادرات پوشاک و منسوجات تخصصی است ، توسط فدراسیون اتاق های صنعت و بازرگانی و انجمن صادر کنندگان پوشاک و منسوجات سوریه در محوطه نمایشگاه ها در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۴ فوریه برگزار می شود.

محی الدین الحلبی ، رئیس کمیته نمایشگاه‌های اتاق بازرگانی دمشق ، توضیح داد که تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه بیش از ۴۰۰ صنعتگر از استانهای مختلف ، در مساحت بیش از ۱۸ هزار متر مربع است و حدود ۱۰۰۰ دعوت نامه برای بازرگانان ارسال شده است ، ویزا ، رزرو هتل و حمل و نقل شامل می باشد ، در حالی که حضور ۷۰۰ بازدید کننده تاکنون تأیید شده است ، بیشتر آنها از عراق ، اردن و لیبی هستند.

(منبع سایت خبری روزنامه البعث)