بررسی زیرساخت های حمل و نقل خطوط ریلی سوریه 

در این مقاله ‌از دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی زیرساخت های حمل و نقل خطوط ریلی موجود در کشور سوریه را معرفی ‌میکنیم که برای برقراری مناسبات تجاری و مبادله کالا و ارائه خدمات، نقش کلیدی دارند.

بین شهرهاى اصلى و بنادر سوریه ارتباط ریلى وجود دارد و طول خطوط ‌راه آهن این کشور حدودا ۲،۷۱۱ کیلومتر است و ‌هماکنون ‌راه آهن سوریه به ترکیه و شمال عراق متصل است. ارتباط با ایران نیز از طریق همین خط برقرار ‌میگردد.

خطوط ریلی موجود در سوریه

خطوط ریلی موجود در سوریه

حمل و نقل ریلی کشور سوریه

گروه های تروریستی مسلح شبکه راه آهن را تخریب کرده و تعدادی قطار از جمله قطار مسافربری حمص-حماهه- حلب را منفجر کرده اند. علاوه بر این، با سرقت از شبکه راه آهن، کارخانه های تولیدی مرتبط با خطوط راه آهن، واگن ها و انبارهای واقع در استان های حلب و ادلب خسارت های زیادی به این بخش وارد کردند. گروه های مسلح تروریستی از ۲۴۵۰کیلومتر طول شبکه راه آهن ،۱۸۰۰کیلومتر از مسیر ریلی و ۱۷پل را تقریباً به طور کامل تخریب کرده اند. این حجم از تخریب در حمل و نقل کالا از طریق حمل و نقل ریلی کاملاً منعکس شده است. مجموع خسارت وارد شده به این بخش به ۱۰۳۳میلیون دلار رسیده است. درآمد این بخش پیش از جنگ نیز ۲۳۰میلیون دلار بوده که این رقم پس از جنگ به ۲ میلیون دلار کاهش یافته است.

 

نیازمندیهای بخش حمل و نقل کشور سوریه

  • احیاء و بازسازی شبکه راهآهن و قطارهای مسافربری(بازسازی ۲۴۵۰کیلومتر شبکه راه آهن،۱۸۰۰کیلومتر از مسیر ریلی و ۱۷پل نیازمند بازسازی هستند).
  • احیاء و بازسازی کارخانههای مرتبط با خطوط راه آهن، واگنها و انبارهای واقع در استانهای حلب و ادلب

در زیر نیز آمار رسمی منتشر شده در تا سال ۲۰۱۹ آمده است.این آمار را مرکز آمار کشور سوریه در ژانویه ۲۰۲۱ منتشر کرده است و در زمان درج این مقاله آخرین آمار رسمی موجود میباشد.

این آمار راه آهن شامل: طول خطوط ، تعداد حالت های حمل و نقل ریلی لوکوموتیوها و واگن ها و آمار حمل و نقل مسافران و کالاها طی یک سری زمانی خاص ۵ ساله است. این داده ها از سازمان عمومی راه آهن سوریه و سازمان عمومی راه آهن حجاز بدست آمده است.

طول خطوط راه آهن کشور سوریه طی سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۹ بر حسب کیلومتر

خطوط ریلی موجود در سوریه

خطوط ریلی موجود در سوریه

شاخص های حمل و نقل مسافری و باری خطوط ریلی کشور سوریه در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۹

 

خطوط ریلی موجود در سوریه

خطوط ریلی موجود در سوریه

میزان کالاهای حمل و نقل شده در سوریه توسط خطوط ریلی در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۹ (هزار تُن)

خطوط ریلی موجود در سوریه

خطوط ریلی موجود در سوریه