مجموعه مستند سوریه سرزمین شگفتی ها – قسمت سیزدهم (به امید بازگشت)

“به امید بازگشت” قسمت سیزدهم از مجموعه مستند سوریه سرزمین شگفتی هاست که به فرصت ها و ظرفیتهای حوزه انرژی (نفت و گاز) سوریه برای همکاری و مشارکت شرکتهای ایرانی می پردازد.گفتگوی صمیمی، صریح و چالشی ثریا با سفیر ایران در دمشق در خصوص فرصت ها و غفلت های اقتصادی ایران در سوریه بخش دیگری از این مستند است