صادرات سبزیجات و میوه ها به عراق و کشورهای خلیج افزایش یافت

معاون رئیس کمیته صادرات در فدراسیون اتاق های بازرگانی سوریه، فایز قسومه، تأکید کرد، که صادرات سبزیجات و میوه ها به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس طی دو روز گذشته در مقایسه با صادرات هفته گذشته نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت که یک هفته پیش ، روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ کامیون محموله میوه و سبزی به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شد ، اما طی دو روز پیش، روزانه حدود ۳۸ یخچال صادر می شد.

وی خاطرنشان کرد که ، روز گذشته ، ۲۰ کامیون محموله پرتقال ، سیب ، کلم و هویج ، علاوه بر ترافل و انواع دیگر ، از طریق گذرگاه مرزی النصیب با اردن به سمت کشورهای خلیج فارس صادر شده و ۱۸ کامیون محموله نیز به عراق صادر شده است.

قسومه خاطرنشان کرد: کشورهای خلیج فارس ، به ویژه عربستان سعودی و کویت ، ترافل را بسیار می خواهند و صادرات ترافل به عربستان سعودی و کویت از حدود ۲۵ روز پیش آغاز شد.

وی درباره موانع صادرات و پیشنهادات برای حل آن ها توضیح داد، که تفاهم نامه ای حدود یک هفته پیش به شورای وزیران ارسال شده است که در آن درخواست معافیت کالاهای صادراتی از حقوق گمرکی و درخواست عدم بارگیری کالاها و عدم بازرسی از کامیون ها در جاده ها به منظور آسیب ندیدن آن و بازرسی و بررسی آن فقط از طریق اسکنر باشد ، در آن ارائه شد.

در مورد مسئله کاهش یا لغو هزینه های اعمال شده توسط کشور اردن برای کالاهایی که از خاک خود به سمت کشورهای خلیج فارس عبور می کنندقسومه توضیح داد، که رئیس فدراسیون اتاق های بازرگانی اردن از سوریه بازدید کرد و این موضوع با وی در میان گذاشته شد. و پاسخ وی این بود، که در صورت لغو پرداخت هزینه های اعمال شده برای کامیون های اردنی که وارد خاک سوریه شود ، هزینه های اعمال شده برای کامیون های که از خاک اردن عبور می کنند، لغو می شود.

قسومه خاطرنشان کرد: اردن برای هر کامیون سوریه ای که از خاک خود به سمت کشورهای خلیج فارس عبور می کند ۱۵۰۰ دلار هزینه حمل و نقل می‌گیرد.

روزانه ۵ کامیون از اردن به سوریه وارد می شود. و حدود ۱۰۰ کامیون از سوریه برای ادامه به سمت کشورهای خلیج فارس خاک اردن را عبور می‌کنند.

قسومه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری صادرات نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافت. و نشان می دهد که با شروع تولید میوه و سبزیجات تابستانی در ابتدای آوریل آینده بهبود قابل توجهی خواهند داشت.

(منبع سایت خبری سوریا الیوم)