در این مجموعه سلسله آموزش های چند دقیقه ای مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی (آقای مهدی عباسی ) در رابطه با چگونگی تجارت با کشور سوریه قرار داده میشود.

قسمت دوم

در این پنج دقیقه شما با موضوعات زیر در کشور سوریه آشنا خواهید شد:

  1. نحوه حضور و انجام فعالیت تجاری در سوریه
  2. دلایل ثبت شرکت در سوریه
  3. نحوه ارتباط با تجار و صنعتگران سوری
  4. هزینه های ثبت شرکت در سوریه
  5. هفدهمین نمایشگاه ساخت و ساز سوریه فرصت عالی
 

قسمت اول آموزش تجارت در کشور سوریه